V 2 :74-75
Notarum Explicatio


A.  Åsteboda ähr bodalandh till
1.   Oloff Skinnare J Vthanåker folio 49.

2.   Joenn Peder
ßonn J Hambra folio 48.
     
      Hwilkas höö och vtsäde ähr widh
      bolbynn jnförtt.
      Grundh sandh jordh så myckit här
      fins. Skogh och mulbet till nödtorf-
      tenn. Och lijda deßa bys ägor skada af kiöldh.

B.   Ranundzboda ähr bodalandh till
3.   Joenn Olßonn i Nyåker folio 48.

      Hwilkes höö och vtsäde ähr wijdh
      bolbynn noterat.
      Grundh sandh jordh så myckit
      här fins, och lider skada af
      kiöldh. Skogh och mulbet till
      nödtorftenn. Fischewatn litett.

C.  Kierna ähr bodalandh till
4.   Joenn Olofsonn i Kleppa folio 82.
     
5.   Lars i Hallen folio 12.

      Hwilkas höö och vtsäde fins widh
      bolbynn noterat.
      Grundh leer jordh så myckit
      här fins och lida altidh skada
      af kiöldh. Skogh och mulbet
      till nödtorftenn.

D.   Hårdwaldz engh.
E.   Sank engh.

(Karttext:)

Raningz siö
Scala ulnarum