V 2 :80-81
Notarum Explicatio


A.  1.    Klåckare hallen ähr bodalandh
             till Erich Ander
ßonn i Siöbo folio 76.
             huars vtsäde och höö fins widh
             bolbynn noterat.
             Skog och mulebet litet.

B.    Tälle 3 grannar
2.    Mårtenn Nillßon skattar 9 öre 12 thr
       Vtsäde                                    3 1/4 tunnor
       Höö                                        10 gillingar
      
Bodalandh j Haftorsboda folio 77.
       Vtsäde                                     5/8 tunnor
       Höö                                         8 gillingar
      
Humblegårdh 1/4 lispund
      
Kiemmersta trädet                       1 tunnor
                                                       Summa åker 4 7/8 tunnor
                                                                   engh 18 gillingar

3.   Hustru Anna skattar 11 öre 15 thr
      Vtsäde                                    2 3/8 tunnor
      Höö                                        10 gillingar
     
Bodallandh i Gryckesbo folio 20.
      Vtsäde                                     1 1/4 tunnor
      Höö                                         9 gillingar
     
Betesschogh j Alßmyrawallen folio 30.
      Vtsäde                                      1/8 tunnor
      Höö                                          2 gillingar
      Humblegårdh ½ lispund
                                                       Summa åker 3 3/4 tunnor
                                                                   engh 21 gillingar

4.  Peder Pederßonn skattar 12 öre
    
Vtsäde                                      3 3/8 tunnor
     Höö                                          28 gillingar
                                                      
Summa åker 3 3/8 tunnor
                                                                   engh 28 gillingar
      Skog och mulbet inthet   

C.   Slottet 1 bonde

5.    Olof Anderßonn skattar 8 öre 12 thr
       Vtsäde                                    2 ½ tunnor
       Höö                                        10 gillingar
      
Bodalandh i Watnnwalla folio 31.
       Vtsäde                                     3/4 tunnor
       Höö                                         8 gillingar
      
Humblegårdh ½ lispund
                                                       Summa åker 3 1/4 tunnor
                                                                   engh 18 gillingar
      
Skog och mulbet ingen

D.  Gierde ähr bodalandh till

6.   Mårtenn Olßon i Beckebo folio 38.

7.   Lars Olßon i Siöbo folio 76.

8.   Lars Olßon i Embarbo folio 19.

      Hwilkas höö och vtsäde ähr widh
      bolbyarna noterade.

E.   Tåslåck ähr bodaland til

9.   Wallmar Olofßon i Storhaga folio 60
      Huars höö och vtsäde ähr widh
      bolbynn noterat. Skog och mulbet
      ingen. Fischiewatn ganscha litet.

F.   Östernäs 2 grannar

10. Olof Mårtenßonn skattar 11 öre 21 thr
       Vtsäde                                    3 tunnor
       Höö                                        24 gillingar
      
Bodalandh i Holenda folio 40.
       Vtsäde                                     3/4 tunnor
       Höö                                         12 gillingar
      
Humblegårdh ½ lispund
                                                       Summa åker 3 3/4 tunnor
                                                                   engh 36 gillingar

11. Nils Larsßon skattar 14 öre 18 thr
       Vtsäde                                    2 1/4 tunnor
       Höö                                        8 gillingar
      
Bodalandh i Baggebo folio 78.
       Vtsäde                                     3/4 tunnor
       Höö                                         38 gillingar
      
Bodalandh i Kijla tächtenn folio 79.
       Vtsäde                                     1 ½ tunnor
       Höö                                         6 gillingar
       Humblegårdh ½ lispund
                                                       Summa åker 4 ½ tunnor
                                                                   engh 52 gillingar

      
Skog och mulbet jntet, fischie-
       watnn litet.

G.   Schulhambra 3 grannar

12.  Olof Engelbrechtßonn skattar 16 öre 5 thr
       Vtsäde                                    4 tunnor
       Höö                                        28 gillingar
      
Bodalandh i Gryckesbo folio 20.
       Vtsäde                                     2 1/8 tunnor
       Höö                                         11 gillingar
      
J Gijla tächtenn folio 79.
       Vtsäde                                     1/4 tunnor
       Höö                                         3 gillingar
       Humblegårdh ½ lispund
                                                       Summa åker 6 3/8 tunnor
                                                                   engh 42 gillingar

13.  Olof Anderßon skattar 11 öre
       Vtsäde                                    4 ½ tunnor
       Höö                                        30 gillingar
      
Betesschog i Anderspiltewal folio 30.
       Höö                                         1 gilling
       Humblegårdh ½ lispund
                                                       Summa åker 4 ½ tunnor
                                                                   engh 30 gillingar

14.  Anders Olofßon skattar 6 öre 21 thr
       Vtsäde                                    1 1/4 tunnor
       Höö                                        12 gillingar
      
Bodalandh i Watnwalla folio 30.
       Vtsäde                                     ½ tunnor
       Höö                                         4 gillingar
                                                       Summa åker 1 3/4 tunnor
                                                                   engh 16 gillingar

     
Skogh och mulbet
      intet, fischiewatnn
      litet.

H.  Grundh leer jordh
J.   Leer jordh
K.  Grundh sand jordh
L.   Hardwaldz engh
M.  Sank engh

(Karttext:)

Kyrkie siön
Scala ulnarum