V 2 :86-87
Notarum Explicatio


A.  Deße engefiellar ähre belägne
      j Ståck engenn i Färilla sochnn.

B.   Deßa holmar ähre belägne j
      Lusna elff strax brede widh
      Ståk engenn.

      Efterschreffne bönder
      äga båda holmar
      och fiällarna.

1.   Mårtenn Jonsonn på
      Hedenn folio 52.

2.   Hustru Carinn i Skogsta
      folio 48.

3.   Joenn Månson i Hambra
      folio 52.

4.   Sigfredh Steenßonn på
      Hedenn folio 52.

5.   Joenn Månson i Odens-
      engh folio 52.

6.   Erich Jonßonn i Odens-
      engh folio 52.

      Hårdwalls engh både
      på hålmar och fiellarna.

C.  Vthj Kijll engann äga mestedelenn aff
      sochnenn huarsinn deel och ähr hööet
      vptecknat widh deres egne bolbyar.
      Och ähr sank starr eng så myckit
      här ähr.

(Karttext:)

Lusna elff
Scala ulnarum