V 2 :88-89
Notarum Explicatio


A.  Bölet ähr Bodalandh till Johann
      j Wästernäs huars höö och vt-
      säde fins wijdh bolbyn noterat folio 21.

B.  Mykle engann ähr allmenn i Liu
ßdal
      sochnn och ähr huars och eens deel j
      synnerhet opteknade widh deres
      bolbyar.

C.  Hårdwaldz engh
D.  Sank engh

(Karttext:)

Nybo siö
Lusna elff
Scala ulnarum