V 2 :9-10Notarum Explicatio


A   Båår

1.   Mån
ß Olufßonn Skattar                 10 öre   1 thr
     
Vthßäde                                         1 7/8 tunna   höö 16 Gillingar
      Bodelandh i Bäckiann vtßäde          2 tunnor     hö 16 <gillingar> folio 46.
      Humbla             1 lispund
                                 
Summa   åker   3 7/8 tunnor
                                                 engh   32 Gillingar

2.  Oluf Olufßonn skattar                     8 öre    1 thr
     Vtßäde                                           1 3/4 tunna   höö 12 Gillingar
     Bodelandh i Wallen vtßäde             1/4 tunna     höö 16 <gillingar> folio 8.
     Humbla              ½ lispund 
                                   Summa   åker   2 tunnor
                                                  engh    28 Gillingar

3.  Jonn Oluffßonn skattar                   11 öre    9½ thr
     Vtßäde                                           4 ½ tunna   höö 14 Gillingar
     Mökelengen höö 16 Gillingar folio 88.
     Humbla              ½ lispund 
                                   Summa   åker   4 ½ tunnor
                                                  engh   30 Gillingar

4.  Lars Jonßonn skattar                     10 öre    12 thr
     Vtßäde                                           3 3/4 tunna   höö 30 Gillingar
     Bodlandh i Wallen vtßäde              ½ tunna     hö 16 <gillingar> folio 8.
     Humbla              ½ lispund 
                                   Summa   åker   4 ½ tunna
                                                  engh    46 Gillingar

5.  Lars Bengdtßonn skattar                 8 ore1    3 thr
     Vtßäde                                           2 ½ tunna   höö 16 Gillingar
     Bodelandh i Wallen vtßäde             3/8 <tunna>     hö 24 gillingar folio 8.
     Humbla              ½ lispund 
                                   Summa   åker   2 7/8 tunna
                                                  engh   40 Gillingar

6.  Hanß Larßon skattar                       8 öre    4 thr
     Vtßäde                                           3 tunnor   höö 16 Gillingar
     Bodelandh i Morawallenn folio 11.
     Vtßäde                                            ½ tunna   höö16 Gillingar
    
Kiölßiönn höö                                  2 Gillingar
     Humbla              ½ lispund 
                                   Summa   åker   3 ½ tunna
                                                  engh   34 Gillingar

Till denna by ähr ingen tarfweskog
eller mulebett. Lititt fiskiewatn.

B.   Grundh sandgiordh

C.   Grundh lergiordh

D.   Hårdwalß engh

(Karttext:)

Lusna elff
Bårs siön
Lußna elff
Scala ulnarum1 D.v.s. öre.