V2:Försättsblad


Vthi Hälsingelandh rächnas
16 öre j skatt oppå ett fullgierdz-
hemman, 5 måhl oppå ett tunnelandh
åker. Ett skördelas höö räknas
der föhr en gillingh, huilket böhr wara
när dett sammantramppat ähr. 5 ahlnar
långdt, 2 ahlnar bredt och 2 ahlnar högdt.