V2:Pärm insida


1837 reviderad och jemförd med registret
och jordeboken, uti hvilkin de nya anvisnin-
garna å denna bok äro utmärkta med 2
                                                         +
                      Peter Wahlberg