V2:Register


Geometrisch
affritningh och calculation
öffuer
Liussdals sochns j Helszingelandh,
hemmans åker och engh medh sin rätta quatitet och
qualitet. Efter Hennes Kungliga Maijestätz instruction afmätt och
calculerat anno 1640 och 1641.


Efterschreffne hemen ähro afmätte j Liussdals sochn
                                                            
                                                                                 Kafwan                          folio                       26
Tegelkiär                       folio              1                      Hoghambra                     folio                       21                    Ström                    folio                    48
Strandh                         folio              2                      Höga                               folio                       22                    Nyåker                 folio                    48                                            
Boda                            folio              3                      Österåkra                        folio                       23                    Skogsta                folio                     48                                           
Nyskogen                     folio              3                      Norre Kiemmesta             folio                       25                   Hambra                folio                     49
Stångmyra wallenn        folio              3                      Wästeråkra                      folio                       25                    Backen                 folio                     49
Noor                            folio              4                       Horna                              folio                       25                   Vthanåker             folio                     49
Lillhaga                         folio              4                       Kålswidia                       folio                       25                    Nääswallenn          folio                     50
Skånegårdarna              folio              6                      Östergården i Ångsätra    folio                        25                   Ådengzwallenn       folio                     50
Låck                            folio               6                      Lyckebergh                     folio                        28                   Achinewallen         folio                     51   
Wågs engh                   folio               7                      Ångsätra                          folio                       29                    Backarewallen      folio                     51
Norsboda                    folio               7                      Holmboda                       folio                        30                    Löfwingenn          folio                      51
Öfredalenn                   folio               7                      Caijewall                        folio                        30                    Yttredalenn          folio                      51
Wallenn                        folio              8                      Tårkelßboda                    folio                        30                    Hedenn                folio                      52
Båår                            folio               9                      Berigzwallenn                    folio                        30                  Söderhambra       folio                      52
Morawall                     folio              11                     Anderspiltewall                folio                        30                   Odens engh          folio                      52   
Wäster Kläppa            folio              12                     Alßmyrawall                    folio                         30                   Rolf hambra          folio                     52   
Hallen                          folio              12                     Huollia                           folio                         31                    Moo                     folio                     54
Öster Hybo                  folio              13                    Wattnwalla                      folio                         31                   Calmyrann               folio                    55   
Wäster Hybo               folio               15                     Böle                               folio                        32                    Skräckla               folio                     56  
Bäckengen                  folio                16                     Roggiäle                         folio                         32                   Gunnarsbo             folio                    57
Eedhengen                   folio               17                     Myrann                           folio                         34                    Mårlångh              folio                     57   
Embarbo                    folio                19                     Eede                                folio                        34                     Ygh                     folio                     58
Simanbo                      folio                19                     Norre Lißbo                  folio                         35                     Stoorhaga            folio                     60
Snära                          folio                 20                    Sillerbo                          folio                         37                     Boda engier         folio                      63
Grychesbo                   folio                20                     Beckebo                        folio                        37                     Stafsätra               folio                      64
Prästebordet                folio                21                     Tranwijk                        folio                        38                     Wijk                     folio                      64
Wäster Nääs               folio                21                     Norre Sandwijk            folio                         38                     Stafsätra skogh     folio                      66
Hårßbergh                   folio                21                     Biörnbergzwallenn          folio                         38                   Lille Hallenn          folio                      67
Söder Kiemmesta        folio                21                     Wästeråås wallenn           folio                         38                 Sunanåås               folio                     68  
Nårre Kiemmesta        folio                21                      Biärt                             folio                          39                   Sunnanås techtenn  folio                     70    
Wij                             folio                21                     Hoolända                      folio                          40                    Klößbo                 folio                      71
Åkra                           folio                21                     Låket                            folio                         42                     Siöwesta               folio                     72  
Åkersta                      folio                 21                    Söder Sandwijk            folio                          42                     Ranundzsboda        folio                     74
Högenn                       folio                 21                     Wäster Lißbo                folio                         43                     Åsteboda              folio                     74
Wäster Giärde             folio                21                      Vply                             folio                         43                     Tierna                    folio                     75 
Morawall                    folio                62                      Ramsiö                        folio                          45                     Siöbo                    folio                      76
Kijla techterna            folio                 79                     Gåda                            folio                          46                     Haftorsboda         folio                       77
Klåckare hallenn         folio                 80                     Bäckiann                       folio                           46                    Baggebo               folio                      78
Tälle                           folio                 80                     Söderlißbo                   folio                           47                     Siöbo engh            folio                      83
Tåßlåck                      folio                 80                      Mora wall                    folio                           47                     Ståck engen          folio                      86
Öster gierde               folio                  80                     Skulhambra                  folio                           81                     Kijll engann          folio                       87
Öster Nääs                folio                  80                     Öster Kläppa               folio                           82                     Mykl engann         folio                       88
Slottet                       folio                  80                     Båßengen                    folio                           64                      Böle torph            folio                       89
Gierde                       folio                  80                     Engsåhs                       folio                           26                     Gamblewallen       folio                       27
Schulhambra              folio                 60                     Gunbiörnsboda              folio                           26                     Wänååswallen     folio                        27
                                                                                   Biörckwallen                folio                           27                      Siußåhs               folio                        27

År 1894 den 16 februari blef kartebo-
ken M-2 med ledning af förestå-
ende register inventerad samt full-
ständig befunnen.
                            Alfred Eriksson                                                                                                                                                           

                                                                                                    Aff
                                                                                                    Olufff Larsson Tresk

                                                                                                                                                                Reviderat den 5 martij 1701