V3:10-11

(Rubrik:) Helsingeland         Gnarp sochn
Notarum Explicatio

Wäster Gränsiöö hemman       3
Hafwa vtmark nogh, sampt skiön
swidie- timmer- näfwer- och
löffskogh. Nötorfftigt fijske i Vrsiön
och Grönsiön, sqwalteqwarn går
både winter och sommar.
Vtsäde till heela byn: J   A   5 3/32 tunnor
J   B   5 5/8   tunnor    J    C    10 5/16 tunnor
Engh öfwer alt om höö   79 gillingar

11   Lars Pedersson Skatthemman    4 ½ öre         Vtsäde            Höö
                                                                              Tunnor          Gillingar
A                                                                           1 7/8
B                                                                           1 7/16
C                                                                           1                    } 4
          Jbidem osådt                                                ½                   }
D                                                                                                    12
    Humblegård om       150 stenger                         4 ½                  16   

12   Tyres Larsson Skatthemman 4 öresland
A                                                                             2 1/16
B                                                                             2 13/16
C                                                                                5/8              } 14
             Jbidem osådt                                               1 5/16            }
D                                                                                                     9
    Humblegård om   200 stenger                              5 13/16                    23

13   Grelss Oluffsson Skatthemman   6 3/4 öresland
A                                                                            2 1/32                                                                          
B                                                                            2 3/8
C                                                                           1 3/8               } 14 
             Jbidem osådt                                             3 1/8              }
D                                                                                                    26
    Humblegård om      200 stenger                         8 29/32                40

H    Lyder till Numero 8 i Mårhugh folio 30              13/16               } 6
             Jbidem osådt                                                3/16                    }
I    Till Numero 9 Jbidem folio 30                              29/32             } 4 3/4
             osådt Jbidem                                                25/32             }
K   Till Numero 10 Jbidem folio 30                                                    2
G   Till Numero 7 i Vpgård folio 30                                                   1
X   Till Numero 7 i Frästad folio 34                                                  2 ½

(Text sidan 11:)

Explicatio Notarum
                                                                                                   Höö
a   Lyder till Numero 1 i Öster Grän-                                          Gillingar
    siö folio 23                                                                             1 1/4
b   Till Numero 2 jbidem folio 23                                                   1/4
c   Till Numero 3 jbidem folio 23                                                2 1/4
      

 (Karttext:)        
Här moter1 Måårhugh
Moojord
Moojord
Moojord
Leermylla
Här möter vtmarken
Moojord
Leerjord
Leerjord
Gränsiöön
Moojord  
Swartmylla
Moojord
Staarwaldz engh
Hårdwaldz engh
Steenigh hårdwaldz Engh
Här möter vtmarken

Scala ulnarum1 Fel för möter