V3:100


(Rubrik:) Helsingeland

Explicatio Notarum

1   Vngrick Skatthemman 14 öresland
Hafwer nötorfftigh vtmarck, sampt
timmer-, swidie- och löffskogh
ringa näffwerskogh. Skiönt fijske i
Hanicksiön. Sqwalteqwarn i Orsslåån
går mästadels winter och sommar.
                                                             Vtsäde         Höö
                                                              tunnor         Gilling
F                                                            3 1/4
G                                                4
H                                                           11/16    }        26  
                   noch jbidem osådt               1 1/8    }
I                                                                                  4
På Stooröön i Hanickssiön och Härm-
ånger sochn Littera - folio -                                          2                            
                                                                9 1/16          32