V3:102-103

(Rubrik:) Helsingeland      Berghsiö sochn

Explicatio Notarum

A   Tröösten hemman    4
Haffwa nötorfftigh vtmarck, sampt tim-
mer- och löffskogh, ringa swidie- näfwer-
och barckeskogh. Nötorfftigt fijske i Kyr-
kesiön, och Skrasslandz kiernen. Sqwalte-
qwarn wid Wadi gåår winter och som-mae.
Vtsäde J    B 10 3/4  tunnor i  C 6 5/16  tunnor i   D  10 tunnor
Engh om höö öffwer alt 88 1/4 gillingar1
   
                                                                                     Vtsäde             Höö
                                                    öre                           tunnor               Gilling
1    Gynt Vnesson Skatthemman    5 : 8 penning
B                                                                                    2 11/16
C                                                                                    1 5/8
D                                                                                   1 3/8          }      9 ½
                Noch jbidem osådt                                         1 1/4          }
E                                                                                                               2
    J Kijtteboodar Littera A folio 164                                 1/8                      3
    J Staarengen Littera F Folio 97                                                            3 ½
    J Sunde Littera G folio 101                                                                  1 ½
    J Wijkrödningen Littera I folio 101                                                       1
    På Tröstens holmen Littera d folio 105                                                 1
    J Höjen Littera R  folio 90                                                                    1/4
    J Bergz engen Litera N folio 114                                                          1     
                                                                                      7 1/16                22 3/4

(Högra spalten sida 103)
                                                                                     Vtsäde             Höö
                                                      öre                           tunnor               Gilling
2    Jon Pedersson Skatthemman    5 : 18 penning
B                                                                                    2 11/16
C                                                                                    1 17/32
D                                                                                       15/16         }      9 ½
                Noch jbidem osådt                                          1 7/16          }
E                                                                                                               2
    J Kijtteboodar Littera B folio 164                                  5/32                 3 1/4
   
J Staar engen Littera F Folio 97                                                             3 ½
   J Bergz Engen Littera O folio 114                                                         1
    J Sunde Littera G folio 101                                                                     1 ½
    J Wijkrödningen Littera I folio 101                                                       1
    På Tröstens holmen Littera d folio 105                                                  1
                                                                                        6 3/4                22 3/4
                                                             
                                                        öre                         
3    Pelle Pedersson Skatthemman    5 : 18 penning
B                                                                                     2 11/16
C                                                                                    1 17/32
D                                                                                        15/16         }       9 ½
                Noch jbidem osådt                                            1 7/16         }
E                                                                                                                 2
    J Kijtteboodar Littera B folio 164                                   5/32                   3 1/4
    J Staarengen Littera F Folio 97                                                               3 1/4
     
J Bergz Engen Littera P folio 114                                                          1 ½
    J Sunde Littera G folio 101                                                                     1 ½
    På Tröstens holmen Littera d folio 105                                                    1
                                                                                        6 3/4                   22

(Vänstra spalten sida 103:)
                                                                                       Vtsäde             Höö
                                                       öre                           tunnor               Gilling
4    Anders Jonsson Skatthemman    5 : 8 penning
B                                                                                    2 11/16
C                                                                                    1 5/8
D                                                                                    1 3/8            }      9 ½
                Noch jbidem osådt                                          1 1/4            }
E                                                                                                                2
    J Kijtteboodar Littera A folio 164                                                          3
    J Staar engen Littera F Folio 97                                                              3 ½
    J Sunde Littera G folio 101                                                                    1 ½
    På StoorÖön i Hanickssiön och
    Harmånger sochn Littera -   folio -                                                          2
    J Hööjeen Littera R folio 90                                                                     1/4
    På Tröstens holmen Littera d folio 105
                                                   1
    J Bergz Engen Littera M folio 114                                                           1
                                                                                        6 15/16             23 3/4

(Karttext:)
Staarwaldz engh
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Här möter vtmarcken
Moojord
Hårdwaldz engh
mojord
moojord
Här möter vtmarcken
Kyrkesiön
Staarwaldz engh
Toffwigh och sanck engh
Leermylla
Leermylla
Leermylla
Skrasslandz kiernan

Scala ulnarum 
1 Siffran felsummerad, bör vara 91 !/4