V3:105


(Rubrik:) Bärgsiöö sochn
Notarum Explicatio

                                                                                     Höö
Tröstens holmen ägesmän   8                                        Gillingar
d   Ängh till alla fyra grannarna uthi Trösthen, och äro
    aff bett part lijka deelachtigh. Folio 102                       4
e    Numero 3 i Höjen Folio 90                                         1/4
f    Numero 1 Jbidem Folio 90                                        1
g    Numero 2 Jbidem folio                                                1/16
h   Numero 1 i Bååle Folio 89                                          2 
                                                                                       7 5/16
(Text på kartbilden:
Hårdwaldz engh
Kyrkebysion
Staarwaldz engh

Scala ulnarum