V3:106-107


(Rubrik:) Hälsingelandh            Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A   Bärghssiö Kiyrckioby skattehemman   7
    Hafwa nötorftigh vthmark sampt swisie- och lööfskogh,
    ringa timmer- coh näfwerskogh, nötoftigt fiskewatn
    i Kiyrkesiön. Sqwalteqwarner wijdh Bärghbron. Gåår
    vndertijden, när medelmåttight watn är.
    Vthsädhe i  B   23 9/16 tunnor  i C   24 9/32 tunnor   D   7 13/32 tunnor
    Höö öfweralt      141 ½ Gillingar

                                                                             Vthsäde         Höö
1   Prästegården                                                   tunnor            Gillingar
B                                                                          8 
C                                                                          7 5/8
F                                                                                             1 ½
P                                                                                             6
             Vthfjällar
    Norraåssen Littera P folio 80                                              1 ½
    Tanne Littera P folio 122                                                    4
    Staarängien Littera P folio 97                                              2 ½
    Bärgia på litzle holm Littera S folio 114                             1
     J Hästhaghen                                                                      2 ½
    Elfaar Littera A folio 116                                                    12
    Gamsätter Littera P folio 78                                                 2 
                                                                              15 5/8          33

2   Erich Pädersson Skattehemman   7 : 1 thr1
B                                                                         2 5/16                                                                                                                             
C                                                                         2 9/16
D                                                                           9/32            2
E                                                                                             1
G                                                                                             1                                                  
          Vthfiällar
    Diupe Littera D folio 136                                                     8
    Höjen Littera V folio 90                                                         1/4
    Vlfwansmyran Littera f  folio 113                                           1/4
    Öfreswedh
  Littera-  folio -                                                   1
    Tannänghien Littera m folio 122                                            2
    Bärghängien Littera z folio 114                                             6
    Långhbodarna Littera F folio 134                                         2
    J Höjen Littera -                                                                      
                                                                             5 5/32          23 ½

3    Jon Larsson Skattehemman       5 : 8 thr 
B                                                                           2 1/4
C                                                                          2 ½
D                                                                                              1/4  
E                                                                                             5
            Vthfiällar
    Tannängien Littera q folio 122                                             4
    Bärghängien Littera y folio 114                                           6
    Elfaar Littera F folio 116                                                    1
    Hambra Litt C Fol 130                                                         ½ 
                                                                               4 3/4       16 3/4

(Notarum Explicatio för nummer 4 till 7 fortsätter på sidan 108)

(Karttext:)

Här möter vtmarken
Nyrögd hårdwaldz engh
Stooråån
Hårdwaldz engh
Här möter Berga ägor
Hårdwaldz engh
Bergebroon
Vlfwansbroon
Staarwaldz engh
Sandjord
Skeenwaldz engh
Leerjord
Sandjord
Leerjord
Leerjord
Åkerlijnder
Swartmylla
Staarwaldzengh
Leerjord
Sandmylla
Sandjord
Leerjord
Här möter vtmarken
Skeenwaldz engh
Leerjord
Sandjord
Berghsiöö kyrkia
Leerjord
Leerjord
Kyrkeby siön
Lind
Moojord
Åkerlind
Leerjord
Leerjord
Sandjord
Sandjord
Moojord
Lind
Sandmylla
Leerjord
Leerjord
Sandjord
Sandåss eller backe
Sandjord
Staarwaldz engh
Här möter Höjens ägor

Scala ulnarum
1 Okänd förkortning (thugar?som i örthugar)