V3:108


(Rubrik:) Hälsingelandh

(Text som fortsätter från föregående uppslag:)

Notarum Explicatio

                                                                           Vthsäde            Höö
4   Erich Jonsson Skattehemman   5 : 9 thr            tunnor            Gillingar
B                                                                           1 7/16
C                                                                           2 3/32
D                                                                            9/16                   1
E                                                                                                      1 ½
G                                                                                                        1/4
          Vthfiällar
    Tannängien Littera Y folio 122                                                    4
    Bärghängien Littera X folio 114                                                    1
    Rödningh wijd Elfaar Littera B folio 116                                      1
    Diupe Littera E folio 136                                                             3 ½
    Höjen Littera T folio 90                                                               1        
                                                                                  4 3/32             13 1/4

5   Päder Pädersson Skattehemman   9 : 4 thr
B                                                                                5
C                                                                                4
D                                                                                 7/16                    7
E                                                                                                      2 
         Vthfiällar
    Tannängien Littera O folio 122                                                      9
    Bärghängiän Littera U folio 114                                                     1
    Rödningh wid Elfaar Littera B folio 116                                          2
    Långhbodarna Littera G folio 134                                                  1
                                                                                  9 7/16              22

6   Pädher Bänchtsson Skattehemman   8
B                                                                                 2 11/16
C                                                                                 3 3/8
D                                                                                 1 1/16             3 ½                 
E                                                                                                       3 ½
              Vthfiällar
    Tannängien Littera V folio 122                                                      9
    Bärghängien Littera V folio 114                                                     1 ½
    Rödningh wijd Elfaar Littera C folio 116                                          ½   
                                                                                      7 1/8             18

7   Michel Olofsson Skattehemman   5 : 8 thr
B                                                                                   1 7/8
C                                                                                   2 1/8
D                                                                                       5/16          3 ½  
E                                                                                                        1
          Vthfiällar
    Tannängiän Littera n folio 122                                                       5
    Bärghängien Littera T folio 114                                                     1
    Rödningh widh Elfaar Littera D folio 116                                      1 ½
    Höjen Littera S folio 90                                                                2
    Långhbodarna Littera H folio -                                                      1 
                                                                                       4 5/16          15