V3:109


(Rubrik:) Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

                                                                Höö
H   Rödhninghen ägesmän   6                  Gillingar
a   Numero 2 i Fiskewijk fol 138                  2
b   Numero 3 Jbidem Folio                          2
c   Numero 4 Jbidem Folio                          1
d   Numero 5 Jbidem Folio 138                  3
e   Numero 6 Jbidem Folio                         2
f   Numero 7 Jbidem Folio 138                   2 ½

G Rödningh Numero 1 i Fiskewijk folio 138     2 
                                              Summan      14 ½

(Karttext:)

Här tager vtmarken wid på alla sijdor
Måsswaldz engh
Staarwaldz engh
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
sanck måsswaldz engh
Sanckt mooraas
Sanck staarwaldzengh
Hemkiernen

Scala ulnarum