V3:110-111


(Rubrik delvis dold av flik vid inscanningen. Rubrik sid 111:)
Bärgsiöö sochn


Notarum Explicatio

A   Wadi skattehemman    5
    Hafwa nödtoftigh vthmark, sampt timmer- och
    swidieskogh, jnghen näfwer- eller lööfskogh, nödtorftigt
    fiskie i Anssiön, sqwalteqwarn i Elfwen Littera a
    Folio  -  Går winter och sommar.
    Vthsäde i B   11 15/16 tunnor   C   7 13/16 tunnor
    D   6 15/16 tunnor
    Höö öfwer alt         81 ½ gillingar

                                                                      Vthsäde         Höö
1   Hustru Kirstin skattehemman   8                tunnor         Gilling
B                                                                      2 4/8
C                                                                      1 7/8
D                                                                       7/16             8
E                                                                                          6
                Vthfiällar
    Åssmyran Littera F folio 112                                           1 ½
    Fiskiewjk Littera R folio 138                                             4
    Långhbodarna Littera Y folio 1611                                    1 
                                                                         5 5/8           20 ½

2   Hustru Siszela Skattehemman    3 : 13 thr
B                                                                      2 1/16
C                                                                      1 ½
D                                                                        7/8              1 3/4
E                                                                                          2
          Vthfiällar
         
    Åssmyran Littera F folio 112                                              ½
    Rödninghen Littera H folio 112                                          1
    Fiskewjk Littera W folio 138                                             ½
    Långhbodarna Littera O folio 134                                     1 ½
                                                                         4 7/16           7 1/4

  Erich Andersson Skattehemman    6 : 6 thr
B                                                                      2 5/16
C                                                                      1 3/4
D                                                                      1 3/8             6
E                                                                                          3
          Vthfiällar
         
    Åssmyran Littera F folio 112                                             5 1/4
    Rödninghen Littera I folio 112                                             3/4
    Fiskiewijk Littera T folio 138                                             2
    Långbodarna Littera Q folio 134                                     1 ½
                                                                         5 3/8            18 ½

4    Hans Erichsson Skattehemman    6
B                                                                      2 7/16
C                                                                      1 3/8
D                                                                      1 7/16             5
E                                                                                          1 1/4

(Texten fortsätter i vänstra spalten:)
                                                                         Vthsäde          Höö
                                                                          tunnor           Gillingar
          Vthfiällar
          
    Åssmyran Littera F folio 112                                                3
    Rödninghen Littera K folio 112                                             1
    Fiskewijk Littera S folio 138                                                 2
    Tannängiän Litt L? folio 122                                                  1
    Sträpen i Bärgia Littera Q folio 114                                      2
    Långhbodarna Littera R folio 134                                        1 ½
                                                                         5 1/4           17 3/4


5   Nillsz Erichszon Skatteh   5 : 6 thr
B                                                                     2 1/4
C                                                       1 5/16
D                                                                     2 13/16               5
E                                                                                              2
      Vtthfiällar          
    Åssmyran Littera F folio 1222                                                6
    Rödninghen Littera L folio 112                                              ½
    Gamsätter Littera R Folio 80                                                1
    Långbodarna Littera S Folio 134                                          1  
                                                                            6 3/8             15 ½

T   Ängiästeghar till Numero 5 i Biåstadh
    Folio 118                                                                              2

a   Sqwalteqwarn till Numeris 1, 2, 3, 4 i
    Wadj Folio -
b   Qwar[n] till Numero 4 i Wadj, Numero 1
    i Hambra. Numero 2 : 4: 5: 9 i Fiske-
    wijk.
c   qwarn till Numero 3 i Hambra. Numero
    2 i Tanne. Numeris 1, 2, 4 i Trösten
d   Qwarn till Numero 5 i Wadj och alla
    i Fiskewijk och alla i Hambra.

(Karttext:)

Här möter Hambra ägor
Staarwaldz engh
Hårdwaldz engh
Staarwaldz engh
Här tager vtmarken wid
Leerjord
Leerjord
Lind
Lind
Här möter vtmarcken
Swål eller Lind
Leerjord
Staarwaldz engh
Lind
Leerjord
Leerjord
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leerjord
Leermylla
Här möter Biåstadz ägor
Sandjord
Lind
Sandjord
Måssigh staarwaldz engh
Här möter Vlfwansmyran
Här mötter Hålstas ägor

Scala ulnarum1 Långhbodarna står på sidan 134 nedan
2 Åssmyran på sidan 112 tidigare