V3:112


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio  

                                                                       Höö
F  Åszmyran lyder till alla fäm i Wadj             Gilling
    Numero 1  Folio 110                                  1 ½
    Numero 2 Folio                                             ½
    Numero 3 Folio 110                                   3 1/4
    Numero 4 Folio                                          3
    Numero 5 Folio 110                                   6    
                                                                      14 1/4

G  Åszmyran lyder till alla fyra i Hambra
   
Numero 1 Folio 130                                    1/4
    Numero 2 Folio                                           ½
    Numero 3 Folio                                           ½
    Numero 4 Folio 130                                   1 ½
                                                                      2 3/4

    Rödninghen
H
Numero 2 i Wadj Folio    }                         1
    Numero 3 jbidem Folio    }   110                 3/4
    Numero 4 jbidem Folio    }                          1
    Numero 5 jbidem Folio    }                          ½  
                                                                     3 1/4

(Karttext:)

hårdwahlz engh
Här tager vtmarcken wid
Här möter Wästertannes engh
Sanck staarwaldz engh
Sanck staarwaldz engh med Giötiebotn
Vtmarcken tager wid
(Text på fliken:)
Skeenwaldz engh
Staarwahlz engh
Staarwahlz eng