V3:114-115


(Rubrik:) Hälsingelandh   Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A   Bärga skattehemman   3
    Hafwa nödtorfftigh och godh vthmarck sampt nödhtorfftigh
    swidie- och lööfskogh, ringha timmer- näfwer- och
    barkskogh. Nödhtorftigt fidkie i Kyrkossiön och Reenskiön   
    Sqwalteqwarn wijd Bärga broon i Kyrkiobyn går vn-
    dertijden när medelmåttigh floodh är
    Vthsädhe i    B   4 29/32 tunnor      C    63/16 tunnor   D   1 1/8
    Höö öfwer alt         37 gillingar

                                                                             Vthsäde            Höö
                                                                             tunnor            Gillingar
1   Nillsz Mårthenszon skattehemman   4 : 16 thr            
B                                                                              2
C                                                                             1 7/8
D                                                                              17/32             3 ½
E                                                                                                   4 ½
F                                                                                                      ½
          Vthfiällar
    Elfaar Littera G Folio 116                                                         1
    Tannänghien Littera T folio 122                                                 2 
                                                                                 4 3/32          11 ½

2   Oloff  Larszon skattehemman   4 : 14 thr
B                                                                              1 3/8
C                                                                              2 1/16
D                                                                              11/32             3 ½
E                                                                                                   5
F                                                                                                   1
                         Humblegårdh om         350 stenger
             Vthfiällar
    Elfaar Littera H folio 116                                                            1
    Tächt wijd Tannänghien Littera Z Folio 122            1/8                1/4
    Diupe Littera G Folio 136                                                         1 ½
    J Nypen Littera E Folio 141                                                         1/4
                                                                                                             3 29/32        12 ½

3   Oloff Nillsson skattehemman   5 : 4 thr
B                                                                                1 17/32
C                                                                                2 1/4
D                                                                                   1/4             4
E                                                                                                    4
F                                                                                                   3
                           Humblegårdh om 80 stenger
    Elfaar littera I Folio 116                                                               ½
    Twenne åkerteegar i Kyrkiobyn Littera O Folio 106     { 3/16    }   1 ½
    Noch en tächt wijd Tannänghen signo (Järnsymbol?) Folio 122  { 3/8      }        
                                                                                         4 19/32       13

             (Vänstra spalten:)
                                                                   Höö
                                                                  Gilling
Z   Numero 2 i Kyrkiobyn Folio 106             6
Y  
Numero 3 jbidem Folio   }                      6
X   Numero 4 jbidem Folio   }                      1
U   Numero 5 jbidem Folio   } 106               1
V   Numero 6 jbidem Folio   }                      1 ½
T   Numero 7 jbidem Folio   }                       1
S   Numero 1 jbidem Folio   }                       1
R   Numero  4 i Bräåker Folio 98                   2           
Q   Numero 4 i Wadj Folio 110                     2
P   Numero 3 i Trösten Folio 102                   1 ½
O   Numerojbidem Folio   }                      1
N   Numero 1 jbidem Folio   }   102               1
M   Numero 4 jbidem Folio   }                        1
                                                                      26

(Karttext:)

Her tager vtmarken wid
Här möter vtmarkrn
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Vtmarken tager wid
Speekleera
Sandjord
Leerjord
Speeckleera
Sandjord
Leerjord
Swål- eller jgenlagd åker
Leerjord
Hårdwald
Hårdwaldz engh
Här möter Kyrkebyns ägor
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leerjord
Speekleera
Sandjord
Speek- leera
Sanck staarwaldz engh
Kalffhagee
Sanck staar waldz engh
Skeenwald sampt staarwaldz engh
Kyrkeby siön
Här möter Tröstens ägor

Scala ulnarum