V3:116


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

                                                               Höö
                                                               Gilling
Z   Elffaar medh några rödningar
    ägesmän   9
A   Numero 1 i Kyrkiobyn Folio 106         12
B   Numero 5 jbidem Folio     }                  2
C   Numero 6 jbidem Folio     }                     ½
D   Numero  7 jbidem Folio    }   106         1 ½
E   Numero 4 jbidem Folio     }                   1
F   Numero 3 jbidem Folio     }                   1
G   Numero 1 i Bärgia Folio    }   114          1
H   Numero 2 jbidem Folio    }                    1
I   Numero 3 jbidem Folio      }   114           ½ 
                                           Summan          20 ½

(Karttext:)

Hårdwaldz engh

Här möter vtmarken
Hårdwaldz engh
Måssigh staarwaldz engh med gyttiebotn
Vtmarken tager wid på alla sijdor
Staar waldz engh
Staarwaldz engh