V3:117


(Rubrik:) Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

                                                                      Höö
                                                                     Gillingar
1   Swedzwallen ägesmän      2
    eller Långhbodarna
A   Numero 2 i Gamsätter Folio 78                 4
B   Numero 3 jbidem Folio 78                        4   
    Och äro uthj bemelte waldh lijka deelachtighe
                                                    Summan      8

(Karttext:)

Hårdwaldz engh
Här möter vtmarken
Här möter vtmarken
Toffwigh staarwaldz engh
Her möter Åkerswallen

Scala ulnarum