V3:118-119


(Rubrik:) Hälsingelandh      Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A   Biåstadh skattehemman   6
    Hafwa nödtorftigh vthmark, sampt swidieskogh ringa
    timmer- och lööfskogh. Jnghen näfwer- eller barck
    skogh, ringa fiskiewatn. Sqwalteqwarn Littera a
    Folio -  Går heela sommaren, humblegårdar
    doch onyttigha
    Vthsädhe i B   12 ½ tunnor   C   7 7/32 tunnor   D   8 tunnor
    Höö öfwer alt      107 1/16 Gillingar

                                                                                   Vthsäde            Höö
                                                                                     tunnor            Gillingar
1    Erich Pädhersson Skattehemman    5: 10 thr 
B                                                                                  2 9/16
C                                                                                 1 1/4
D                                                                                 1 5/8                14
             Vthfiällar
    Bölesbodha Littera A Folio 156                                                       6
    Fiskewijkzängien Littera Q Folio 138                                              2 ½
    Tannänghen Littera U Folio 122                                                         ½
                                                                                      5 5/16             23

2    Hans Jonszon Skattehemman    5: 14 thr 
B                                                                                  2 5/16
C                                                                                 1 5/8
D                                                                                 1 3/4                11 ½
             Vthfiällar
    Bölesboda Littera b Folio 156                                                        2 ½
    Fiskewijkzängien Littera P Folio 138                                              1 ½
    I Vlffwansmyran Littera d Folio 113                                                1/16

       Tannänhien Littera W Folio 122                                                      ½
                                                                                   5 11/16                   16

3    Jon Olofson Skattehemman    5: 14 thr 
B                                                                                  2  1/8
C                                                                                 1 5/16
D                                                                                 1 ½                12
             Vthfiällar
    Bölesboda Littera C Folio 156                                                       1 1/4
    Fiskewijkzängien Littera N Folio 1391                                               3
    Tannänghien Littera t Folio 122                                                         ½
                                                                                    4 15/16            16 3/4
4    Jon Erichszon Skattehemman    5: 10 thr 
B                                                                                  2 1/16
C                                                                                 1 9/32
D                                                                                 1 9/16                10

(Notarum Explicatio för no 4, 5, 6 fortsätter på sid 120)

(Karttext:)

Elghereede siön
Här möter Wadis ägor
Här möter Skrämstad ägor
Staarwaldz engh
Åkerlinder
Hårdwaldz engh
Speekleera
Speeckleera
Åkerlinder
Kalffwehage
Staarwaldz engh
Speeckleera
Leerjord
Speeckleera
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Hårdwaldz engh
God hårdwaldz engh
Leerjord
Leermylla
Sandjord
Här möter vtmarken
Hårdwaldz engh
Lind
Leerjord
Hårdwaldz engh
Här möter Hultas ägor
Leerjord
Lindar
Hårdwaldz engh

Scala ulnarum

1 Tidigare sidan 138 och Fiskevik sid 138 i registret för Bergsjö