V3:12-13


(Text på sidan 12, kartbilden:)
Helsingeland   
   
Sanck staarwaldz Engh
med gyttiebotn
Her möter vtmarken
Här möter vtmarken
Sank staar waldz engh
Sanck staarwaldz engh med gyttiebottn
Sanck staarwaldz engh med gyttiebotn
Staarwaldz- engh
Elack sanck Engh
kiern
Ankiernen
Staarwaldz engh
Sanck staarwaldz engh

(Text sidan 13:)
(Rubrik:) Gnarp Sochn
Notarum Explicatio

Gränsiöö Myran                                                        Höö
                                                                               Gillingar   
A   Engh lyder till Numero 1 i Öster Grän-
    sio folio 23                                                             6
B   Lyder till Numero 2 jbidem                                   2
C   Lyder till Numero 3 jbidem                                   4
D   Till Numero 4 jbidem                                           4 ½
E    Till Numero 5 jbidem folio 23                              6 ½
G   Till Numero 7 i Vpgård folio 30                           2 ½
H   Till Numero 8 i Måårhugh folio 30                       1 ½
I    Till Numero 9 jbidem                                             1/4
K  
Till Numero 10 jbidem                                        2
P   Lyder till Numero 2 i Berga folio 8                        ½
Q   Lyder till Numero 2 i Boostad folio 15                  ½
R   Till Numero 10 i Byn folio 15                                 1
S    Till Numero 3 jbidem  folio 15                               1
T    Till Numero 6 jbidem                                             1
                                                                Summa      33 1/4