V3:120


(Rubrik:) Hälsingelandh

(Notarum Explicatio fortsättning från sida 118-119, Biåstad no 4)

Notarum Explicatio

                                                               Vthsäde               Höö
                                                               tunnor               Gillingar   
        Vthfiällar
    Bölesbodha Littera d Folio 156                                        2
    Diupe Littera F Folio 136                                                 3
    Vlfwansmyran Littera e Folio 113                                     1
    Långbodarna Littera E Folio 134                                      2 
                                                                 4 29/32                 18

5   Steen Anderszon Skattehemman   4 : 9 thr
B                                                               2
C                                                               1 1/8
D                                                               1 1/16                   11
         Vthfiällar
    Bölesboda Littera e Folio 156                                             4
    Wadj Littera T Folio 110                                                    2
                                                                4 3/16                    17

6   Erich Pädherszon Skattehemman   3 : 13 thr
B                                                               1 7/16
C                                                                   5/8
D                                                                  ½                     12
       Vthfiällar
    Bölesboda Littera f Folio 156                                             4 
                                                                   2 9/16                   16

R   Änghetegh lyder till Numero 4 i Skräm-
    stadh Folio 126                                                                  1/4