V3:122


(Rubrik:) Hälsingelandh         Bärgssiöö sochn

Notarum Explicatio

                                                                         Höö
                                                                      Gilli[n]g
A   Tanne enghien ägessmän   26
a    Numero 1 i  Wästertanne Folio 86                 1 ½
b   Numero 2 Jbidem Folio     } 86                      2 ½ 
c   Numero 3  Jbidem Folio     }                          3          
d   Numero 1 i Åkeren  Folio 82                          3
e  Numero 2 Jbidem Folio 82                               3 ½
f   Numero 3 Jbidem Folio 82                               1
g  Numero 4 Jbidem Folio 82                                1
h  Numero 1 i Östertanne Folio (utsuddad siffra) 95    5?
i   Numero 2 Jbidem Folio 95                                3
k  Numero 3 Jbidem Folio 95                                2?
l   Numero 4 i  Wadj Folio 110                             1
m   Numero 2 i Kyrkebyn Folio 106                     2
n   Numero 7 Jbidem Folio     }                            5
o   Numero 5 Jbidem Folio     }                            9
p   Numero 1 Jbidem Folio     }    106                  4
v   Numero 6 Jbidem Folio     }                            6
y   Numero 4 Jbidem Folio     }                            4
q   Numero 3 Jbidem Folio     }                            4
r   Numero 1 i Bärgia Folio 114                            2
s   Numero 1 i Hambra Folio    }  130                  2
ÿ   Numero 4 Jbidem Folio       }                         3/4
t   Numero 3 i Bjåstadh Folio    }   118                  ½
u   Numero 1 Jbidem Folio     }                           ½
w  Numero 2  Jbidem Folio    }                            ½
z   Numero 2 i Bärgia Folio    } 114      1/8 tunna   1/4
(järnsymbol?) Numero 3 Jbidem Folio  } 3/8 tunna   1 ½
                                                 Summan               67 ½

(Karttext:)

Här möter Wäster Tanne
Sanck staarwaldz engh
hårdwaldz engh
denne åkertäppa fins afritat folio 86 och der Describerat
Här möter Åkers ägor
Här möter Öster Tanne
Här möter Åssmyran
Måsswaldz engh
Här tager vtmarken wid
Staarwaldz eng
Staarwaldz engh
Sanck måsswaldz engh

Scala ulnarum