V3:126-127


(Rubrik, delvis dold av flik:)
[Helsingela]ndh      Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A   Skrämstadh Skattehemman      5
    Hafwa nödtorftigh vthmark, sampt timmer- och lööff
    skogh, ringha swidieskogh, inghen näfwer- eller barck-
    skogh. Nödtorftigt fiskie i Elgerede Siön, sqwalteqwarn
    tillhoopa medh Biåstadh. Humblegårdar ganska ringha
    Vthsäde i B   5 9/16 tunnor   C   10 15/16 tunnor   D   9 1/16 tunnor
    Höö öfwer alt            89 3/4 Gillingar

                                                                             Vthsäde           Höö
                                                                            tunnor             Gilling      
1   Päder Mathszon Skattehemman   8
B                                                                         1 ½
C                                                                         3 3/10 
D                                                                         3                      13         
E                                                                                                    1 ½
       Vthfiällar
    Skrämstadh Nässet Littera a Folio 128            1                        5
    Skrämstabodarna Littera q Folio 125                                         3 ½
    Norre Gimme Littera A Folio 153                                              1 
                                                                            8 11/16               24

(Högra spalten:)
                                                                               Vthsäde            Höö
                                                                               tunnor             Gilling
2   Olof Nillszon Skattehemman   5 : 2 thr
B                                                                               1   
C                                                                               1 3/4
D                                                                               1 ½               9 1/4
E                                                                                                        3/4
            Vthfiällar
    Skrämstabodar Littera b Folio 125                                              3
    Gimme Littera A Folio 153                                                          1 
                                                                                  4 1/4             14

3   Pädher Nillszon Skattehemman   6
B                                                                               1 5/16
C                                                                               2 3/4
D                                                                               2 7/16            12
E                                                                                                    1
             Vthfiällar
    Skrämstabodar Littera C Folio 125                                             4
   
Gimme Littera A Folio 153                                                          1 
                                                                                  6 1/8             18


4   Päder Olofszon Skattehemman    4 3/4
B                                                                               1
C                                                                               1 ½
D                                                                               1 1/8             11 ½
E                                                                                                        ½
                Vthfiällar              
       Gimme Littera A Folio 153                                                       1
       J Biåstad Littera R Folio 118                                                      1/4    
                                                                                  3 5/8               13 1/4 
 
5   Lars Nillszon Skattehemman    8 : 9 thr
B                                                                                  3/4                  7
C                                                                               2 1/4        
D                                                                               1                      9 ½
E                                                                                                          ½
                Vthfiällar
    Skrämsta Nässett Littera b Folio 128                        5/8                 7
    Gimme Littera A : L Folio 153                                                       1 ½
    Fiskewijk Littera Z Folio 138                                                         1
    Elgereedhe Littera f Folio 145                                                        1  
                                                                                     4 5/8              20 ½

(Karttext:)

Staarwaldz engh
Moojord
Elghereede siön
Lind eller swål
Staarwaldz engh
Leerjord
Hårdwaldz engh
Lind eller swål
Leerjord
Här möter vtmarcken
Leerjord
Leerjord
lind eller swål
Hårdwaldz engh
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Staarwaldz engh
Leerjord
Sandmylla
Här möter Biåstadz ägor

Scala ulnarum