V3:128


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

                                                                     Vtsäde            Höö
                                                                     tunnor            Gillingar
A   Skrämstadh Näsett ägessmen   6
a   Numero 1 i Skrämstadh Folio     } 126         1                    5
b   Numero 5 Jbidem Folio             }                 5/8                 7
c   Numero 5 i Elgereedhe Folio 146                  5/32                 ½
d   Numero 2 Jbidem Folio 146 osådt               1/16                        1/4
e   Numero 9 i Fiskiewijk Folio 138 osådt         1/16                1
f   Numero 2 i Hambra Folio 130                      5/16                2 
                                                 Summan         2 25/32             15 3/4

(Karttext:)

Här tager vtmarcken wid
Här möter Fijskeewijckz ägor
Skeenwaldz engh
Her möter Nore Elgereedes ägor
Staarwaldz engh
Elgheede Siön