V3:129


(Rubrik:) Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

                                                                 Höö
                                                                Gillingar
  1   Hagewallen Ägesmän   4
         eller Långhbooderna
A   Numero 1 i Norälgiereede Folio 1861    2
B   Numero 3 Jbidem Folio                         2
C   Numero 4 Jbidem Folio 186                  2
D   Numero 2 i Höjen Folio 90                    2 
                                                                   8

(Karttext:)

Sandjord
Här teger vtmarken wijd på alle sijdor
Hårdwaldz engh
Sandjord
Sandjord
Hårdwaldz engh
Staarwaldz engh

Scala ulnarum


1 Troligen fel sidonummer, sidan 186 hör till Hassela socken och på den
 nämnda sidan finns en utäng eller en rönning. Norrälgered är på sidan 146