V3:130-131


(Rubrik:) Hälsingelandh       Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A   Hambra Skattehemman   4
    Hafwa nödhtorftigh vthmark och lööfskogh, ringha
    timmer- swidie och näfwerskogh. Nödtorftigt fiskie
    i Elgereede siön och Gränssiön. Sqwalteqwarn wijd
    Wadj:         Går winter och sommar.
    Vthsäde i B   5 5/8 tunnor   C   5 tunnor   D   3 3/4 tunnor
    Höö öfwer alt     56 3/8 Gillingar

                                                                           Vthsäde         Höö
                                                                            tunnor         Gillingar
1   Erich Erichszon Skattehemman 4 : 3 thr
B                                                                           1 9/16
C                                                            1 13/32
D                                                                              15/16         5 ½
E                                                                                               1  
                Vthfiällar
    Fiskewijk Swåll Littera ÿ Folio 138                                        5
    Kråkebäcken Littera G Folio 132                                          2
    Tannängien Littera S Folio 122                                              2
    Åssmyren wid Wadj Littera G Folio 112                               1/4
                                                                             3 29/32         15 3/4 

2   Erich Mårthenszon Skattehemman    3 : 18 thr
B                                                                            1 13/32
C                                                                            1 1/4
D                                                                              15/16          6
E                                                                                                ½
             Vthfiällar
    Fiskewijkz Swåll Littera x Folio 139                                      2
    Långboderna Littera M Folio 134                                         2 ½ 
    Swålar i Skrämstanässet Littera f Folio 128                           2
    Åssmyran Littera G Folio 112                                                ½
                                                                               3 19/32       13 ½

3   Jon Hanszon Skattehemman   3 : 15 thr
B                                                                        1 13/32      
C                                                                        1 1/4
D                                                                        1 1/16           5 ½
E                                                                                             1 ½
          Vthfiällar
    Fiskewijk Swålar Littera U Folio 139                                  3 ½
    Långhbodarna Littera L Folio 134                                         2 ½
    Åssmyran wid Wadi Littera G Folio 112                                ½ 
                                                                            4 19/32       13 ½

(Vänstra spalten:)

Notarum Explicatio

                                                                            Vthsäde             Höö
                                                                            tunnor               Gilling
4   Olof Padherson Skatthemman   3 : 6 thr
B                                                                           1 1/4
C                                                                           1 3/32
D                                                                              13/16                5 1/4   
E                                                                                                       1/8
                   Vthfiällar
    Fiskiewijk Swålar Littera V Folio 139                                          2 ½
    Långhbodarna Littera N Folio 134                                               1
    Åssmyran wid Wadj Littera G Folio 112                                     1 ½        
    J Tanne engen Littera y folio 122                                                    
3/4                       
                                                                               3 9/32                11 1/8

a   }              { Numero 4 i Fiskewijk Folio 139                                  1
b   }   Engh   { Numero 6 jbidem Folio -                                              1
c   }              { Numero 3 i Kyrkeby Folio 106            ½                     ½

(Karttext:)

Här möter Fijskewijkz ägor
Staarwaldz engh
Staarwaldz engh
Hårdwaldz engh
Elgereede siön
Leerjord
Här möter vtmarken
Leerjord
Örjord
Staarwaldz engh
Leerjord
Sandmylla
Leerjord
Åkerlind
Leermylla
Åkerlind
Lind
Åkerlind
Leermylla
Staarwaldz engh
Leermylla
Staarwaldz engh
Leermylla
Staarwaldz engh
Hårdwaldz engh
Leermylla
Här möter Wadis ägor