V3:132


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

                                                            Vthsäde               Höö
                                                            tunnor               Gillingar
1   Kråckebäcken ägesmän   7
A   Numero 2 i Fiskiewijk Folio 138                                 2
B   Numero 3 Jbidem Folio    }                                         2
C   Numero 4 Jbidem Folio    }                                         1 ½
D   Numero 5 Jbidem Folio    } 138                                  1 ½
E   Numero 6 Jbidem Folio    }                                         3
F   Numero 7 Jbidem Folio    }                                         2
G   Numero 1 i Hambra Folio 130                                     2 
                                                          Summan                  14

(Karttext:)

Här möter stoora vtmarken
Staarwald
Swål eller åker lind
Åker lind
Måsswaldz engh
Staarwaldzengh
Sandjord
Här tager vtmarken wid
Lille Gransziön eller Kråkebeck siön