V3:138-139

(Rubrik:)
Hälsingelandh       Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A  Fiskewijk Skattehemman   9
    Hafwa vthmark nogh sampt swidie- och lööfskogh
    nödtorfttigh timmer- och näfwerskogh. Nödtorfftigt
    fiskie i Ellgeredhe siön, Gränssiön och Ansiön. Sqwal-
    teqwarn wijd Wadj littera b. d. folio 110. Går winter
    och sommar, sampt bäckeqwarn i bäcken
    Vthsädhe i B   15 13/16 tunnor   C   12 21/32 tunnor  
    D   7 27/32 tunnor   E   2 27/32
tunnor   F   15/16 tunnor
    Höö öfwer alt     179 ½ Gillingar

                                                                           Vthsäde         Höö
                                                                            tunnor         Gillingar
1   Jon Mårtenszon Skattehemman 5 : 21 thr
B                                                                           2 5/8
C                                                            1 3/16
D                                                                           1 3/16             6
E                                                                            ½                  4 
F                                                                           9/32                      6

             Vthfiällar
             En rödningh littera G folio 109                                          2
             Lidzlebodarna littera A folio 151                                     6
             Långboderna littera P folio 134                                       4
                                                                          ___________________
                                                                                                        5 25/32               28

                                                                           Vthsäde         Höö
                                                                            tunnor         Gillingar
2   Thyrisz Ehrichszon Skattehemman 3 : 21 thr
B                                                                           2 3/10
C                                                            1 1/4
D                                                                            5/8                 3
E                                                                            ½                  5 
F                                                                                                       3

             Vthfiällar
             Rödninghen littera a folio 109                                          2
             Lidzlebodarna littera A folio 151                                     1
             Kråckebäcken littera A folio 132                                    2
                                                                          ___________________
                                                                                                        4 9/10                16

                                                                           
3   Swän Olofson Skattehemman 4 : 12 thr
B                                                                           1 11/32
C                                                            1 3/4
D                                                                            5/8                 3
E                                                                            5/52                4 
F                                                                            9/32                      4

             Vthfiällar
             Rödninghen littera b folio 109                                         2
             Lidzlebodarna littera A folio 151                                     2
             Långboderna littera P folio 134                                       2
                                                                          ___________________
                                                                                                        3 7/8                  17

(Text på baksidan av flik folio 139:)

Notarum Explicatio

                                                                            Vthsäde         Höö
           
                                                                tunnor          Gillingar
          
Vthbyss äghor ägessmän 13                                              
M        Numero 3 i Wästertanne folio 86                                       1
N        
Numero 3 i Biåstad folio 118                                            3
P         
Numero 2 ibidem folio }118                                             1 ½
Q        
Numero 1 ibidem folio                                                      2 ½
R        
Numero 1 i Wadj folio } 110                                             4
S        
Numero 4 ibidem folio                                                       2
T        
Numero 3 ibidem folio                                                       2
W       
Numero 2 ibidem folio                                                      ½
U        
Numero 3 i Hambra folio } 130                                        3 ½
V        
Numero 4 ibidem folio                                                      2 ½
X        
Numero 2 ibidem folio                                                      2
Y        
Numero 1 ibidem folio                                                       5
Z        
Numero 5 i Skrämstadh folio 128                                      1
                                                       
                                                        Summan                                30 ½         

(Karttext:)     

Här tager vthmarken wid
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh     
Lind
Swed   
Moojord
Moojord
Moojord
Moojord
Leerjord
Scala Ulnarum
Sandjord
Moojord
Leerjord
Leerjord
Moojord
Moojord
Moojord
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Hårdwaldz engh
Moojord
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Moojord
Staarwaldz engh
Här möter Skrämstad näset
Moojord
Sand jord
Leerjord
Sandjord
Hårdwaldz engh
Staarwahlz engh
Leerjord
Moojord
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Lind
Staarwahlz engh
Lind
Skeenwahlz engh
Starwaldz engh
Elghered siön
Hårdwahlz engh
Staarwaldz engh
Staarwahlz engh
Staarwaldz engh
Lind
Moojord
Hårdwahlz engh
Staarwaldz engh
Lind
Här tager Vtmarken wid
Staarwahlz engh
Staarwahlz engh
Här möter Hambra ägor