Notarum Explicatio

V3:14-15

V3:14-15

(Rubrik:) Helsingeland         Gnarp sochn
Notarum Explicatio

A   Boostad hemman   2
B   Byn hemman   10
    Vtjord   1

Thesse hafwa vtmark nogh, sampt
nötorfftigt Timmer Swidie och Löff-
skogh ringa näffwer skogh. Nötofftight
fijske i Träskesiögar sampt Strömmingz-
fijske wid Gnarp steen i Saltsiön.
Sqwalteqwarnar Littera f : g  gåå mäste-
dels winter och sommar.
Vtsäde till heela Byn och Boostad.
B   - 26 1/32 tunnor   C    - 5 1/32 tunnor   A   - 20 9/16 tunnor
D   - 3/4 tunnor         E    - 6 1/8 tunnor     F    - 3 9/16 tunno
Höö alt tillhoopa    261 Gillingar

                                                                                          Vtsäde            Höö
                                                                                          Tunnor            Gillingar
1    Jon Anderson  Skatthemman    10 öresland  
B                                                                                           2
C                                                                                          1 1/8  
D                                                                                              3/4                 17
F                                                                                                                  4  
    J Bolesbooda Littera A folio 21                                          9/16            }  9
          noch jbidem osådt                                                       1 11/32          }
    Noch i Ååss Littera L folio 27 för 18 penningar
                   
{ B                                   3/8 tunna
    Vtsäde i    { C                                  13/16 tunna
                    { D                                   3 gillingar
     Noch jbidem Littera I  folio 27         1 3/8 tunna
                                     höö                   1 gilling
    J Haddångh littera L folio 70                                                                       3
    Humblegård om    200 stenger                                         _______________  
                                                                                             5 25/32                33
                                                                verte folium

(Text på baksidan av flik:)

Notarum Explicatio

Sqwalteqwarnar
a   Qwarn lyder till heela Åssbyn, och
    till Numero 1 i Boostad
b   Qwarn lyder till heela Frästa byn, såsom
    och till Numero 5 i Wallen, och Numero 2 i Berga.
c   Qwarn lyder till Gryttie
d   Lyder till alla i Ginstad, såsom och Numero 1
    i Skeestad, Numero 3 i Bööle, och Numero 1 i
    Berga
e   Lyder till Bälinge, sampt till Numero 3 i
    Skeestad, Engeby och Num 11 : 12 här
    i Byen.
f}   Lyder till heela Byn, såsom och till
g}   Numero 4 i Skeestad
h   Lyder till Numeris 2 : 3 : 4 : 1 i Walla, sampt
    till Numero 3 : 4 i Berge. Numero 2 i Okna
    och Numero 2 i Boostad.

(Text på kartbilden, från sid 15 upptill:)
Här möter vtmarken
Toffwigh staarwaldz Engh med gyttiebotn
Fnugh waldz engh
Hårdwald
Moojord
Hårdwaldhz Engh
Här möter Åss ägor på denna sijdan
Sandjord
fnughwaldz Engh
hårdwaldz engh
Sandjord
hårdwahl

(Text från övre delen av kartbilden på sid 14, mot sid 15 och nedåt:)
åkermark
hårdwald
hårdwaldz engh
Moojord
Leermylla
örjord
Små stäär eller härwahldz1 engh
Leerjord
örjord
Leermylla
Leermylla
Leerjord
Leermylla
Leerjord
Hårdwaldz engh
Qweckleera
Qwikleera2
Hårdwaldz engh

(Text från fliken och mot höger på sidan 14 och 15:)
Här möter Gränsiöö ägor
hårdwaldz engh
Skoghigh hårdwaldz Engh
hårdwaldz engh
Moojord
Hårdwahl duger att vpgiöra åker af
Här möter vtmarken
Hårdwald eller åkermark

Scala ulnarum1 Hära = stagg (Nardus stricta)
2 Veck på kartan vid inskanningen