V3:140


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

(Notarum Explicatio fortsätter från sidorna 138-139)

                                                                                Vthsäde            Höö
                                                                                tunnor               Gilling
4   Lars Anderszon skattehemman    3: 12 thr
B                                                                              1 3/16
C                                                                                 5/8
D                                                                                 9/16             3
E                                                                                 7/8               3
F                                                                                                    5  
                      Vthfiällar
    Rödninghen Littera C Folio 109                                                   1
    Kråkebäcken Littera C Folio 132                                                1 ½
    Hambra Littera a Folio 130                                                          1   
                                                                                  3 1/4               14 ½ 

5  Andersz Larszon skattehemman    6: 18 thr
B                                                                               2 1/32
C                                                                                  9/32
D                                                                               2 ½               10
E                                                                                    5/16              4
F                                                                                                     7
                      Vthfiällar
    Rödninghen Littera d Folio 109                                                    3
    Kråkebäcken Littera D Folio 132                                                1 ½
                                                                                  5 1/8             25 ½

6   Olof Hanszon skattehemman    3: 18 thr
B                                                                                 1 ½
C                                                                                 1 ½
D                                                                                    7/8             4
F                                                                                      1/4            5
E                                                                                                      2
                      Vthfiällar
    Rödninghen Littera E Folio 109                                                    2
    Kråckebäcken Littera E Folio 132                                                3
    Lidzlebodarna Littera B Folio 151                                                1
     Hambra Littera b Folio 130                                                         1
                                                                                     4 1/8            18

7   Steen Hanszon skattehemman    2: 6 thr
B                                                                                    15/16
C                                                                                    11/16
D                                                                                       ½            3
F                                                                                     1/8              2 ½
E                                                                                                       1
                      Vthfiällar
    Rödninghen Littera f Folio 109                                                     2 ½
    Kråkebäcken Littera f Folio 132                                                  2
    Lidzlebodarna Littera C Folio 151                                                ½  
                                                                                     2 3/16          11 ½

                                                                            Vthsäde            Höö
                                                                            tunnor               Gilling
8   Hans Larson skattehemman    6
B                                                                              2  
C                                                                              2 3/8
D                                                                                13/32            3
E                                                                                  3/16          10
F                                                                                  9/32           12
                      Vthfiällar
    Lidzlebodarna Littera G Folio 151                          7/32            1 ½
    Långbodarna Littera T Folio 161                                                ½ 
                                                                                  5 1/4             27

9   Jon Olofson skattehemman    6: 3 thr
B                                                                               2  
C                                                                              2 3/8
D                                                                                9/16            4
E                                                                                 5/16            6
F                                                                                                 12                                                                               

                      Vthfiällar
    Lidzlebodarna Littera F Folio 151                                            2        
    Långbodarna  Littera V Folio 161                        3/16              1
    Skrämstanässett Littera e Folio 128                     1/16               1
    Elgeredes Nässett Littera g Folio 145                                      1     
                                                                               5 9/16            31