V3:141


(Rubrik:) Bärgsiöö Sochn

Notarum Explicatio

                                                                     Vthsäde            Höö
                                                                     tunnor            Gillingar
N   Nypen ägesmän   5
A   Numero 2 i Söderälgeredh Folio 143                              2 ½
B    Numero 3 jbidem Folio     }                                           2
C   Numero 1 jbidem Folio     } 143                                     1 ½
D   Numero 4 jbidem Folio     }                                            1 ½
E   Numero 2 i Bärgia Folio  114                                             1/4   
                                                    Summa                              7 3/4

(Karttext:)

moojord
Lind eller swål
Rödning
sank måsswaldz engh

Här tager stoora skogen eller vtmarken wid på alla sijdor
Lind eller swål

Bete

Stubrödningh
Lind Hårdwaldz engh
Staarwaldz engh

Scala ulnarum