V3:142-143


(Rubrik:) Hälsingelandh         Bärgsiöö Sochn

(Endast kartbild på uppslaget, texten fortsätter på sida 144.
Text på kartan:
)
Staarwaldz engh
Hårdwaldz engh
Staarwaldz engh
Här tager Nor Elgeredz ägor wid
Vtmarken tager wid
Lind
Lind
moojord
Lind
Sandjord
Lind
Sandmylla
God hårdwaldz engh
Skeenwaldz engh
Swartmylla
Lind
Lind
Leerjord
Swartmylla
Sandmylla
Elgerede siön

Store landzwägen öfwer Gyme skogen

(Text nedre halvan, från vänster:)
Skeenwaldz engh
Lind eller swål
moojord
Lind sampt hårdwaldz engh
Måsswaldz engh
Staarwaldz engh
Här tager vtmarken wid
Lind
Moojord
Lind eller swål
Moojord
Staarwaldz engh
Måsswaldz engh

Scala ulnarum