V3:144


(Rubrik:) Hälsingelandh

(Text till kartbilden på sidan 142-143:)

Notarum Explicatio

A   Södher Elgeredhe skattehemman   4
Hafwa vthmark nogh sampt skiön timmer- swidie-
näfwer- och lööfskogh. Nödtorftiggt fiske i Elgereedhe
och Gimme siön. Sqwalteqwarn Littera a Folio 143.
Går höst och wåhr.
Vthsädhe i B   6 ½ tunnor     i C   7 7/32 tunnor    D   1 5/8 tunnor
G   1 1/4 tunnor   H 1 27/32 tunnor
Höö öfwer alt               89 ½ Gillingar

                                                                      Vthsäde            Höö
                                                                       tunnor            Gillingar
1   Swän Larszon skattehemman   7 ½
B                                                                     1 9/16
C                                                                     1 17/32
D                                                                        9/32              8 ½
G                                                                        13/16            3 ½                               

H                                                                        5/32              2 ½
E                                                                                           1
F                                                                                            ½
             Vthfjällar
    Gimmä Littera B Folio 153                                                 2
    Nypen Littera C folio 141                                                  1 ½
    Norre Älgeredhe Littera R en tächt
    Kallass Hambren Folio 146                                                 2
    Gamblebodarna Littera -   Folio -                  ___                  ½ 
                                                                            4 11/32            22

  Jon Erichszon skattehemman   7 ½
B                                                                     1 9/16
C                                                                     1 9/16
D                                                                       17/32             8 ½
G                                                                        3/32             2                              

H                                                                        29/32             2
E                                                                                           1
F                                                                                           3 ½
             Vthfjällar
    Gimme Littera B Folio 153                                                2
    Gamblebodarna Littera -  Folio -                                          ½
    Nypen Littera A folio 141                                                 2 ½
                                                                            4 ½            22

3  Staffan Anderszon skattehemman   7 3/4
B                                                                         1 9/16
C                                                                         2
D                                                                         ½              10
H                                                                         9/32             2                               

E                                                                                            1
F                                                                                            3
G                                                                                            2
             Vthfjällar
    Gimme Littera B Folio 153                                                  2
    Nypen Littera B folio 141                                                    2 
                                                                            4 11/32          22

                                                                         Vthsäde           Höö
                                                                         tunnor            Gillingar
4   Erich Anundszon skattehemman   8 ½
B                                                                     1 13/16
C                                                                     2 1/8
D                                                                       5/16              11
G                                                                        11/32             3 ½                               

H                                                                        ½                 2
E                                                                                            1 ½
F                                                                                              ½
             Vthfjällar
    Gimme Littera B Folio 153                                                  2
    Nypen Littera D folio 141                                                   1 ½ 

                                                                             5 3/32           22

P   Ängh till Numero 5 i Skrämstadh Folio 125                           3/4
Q   Numero 7 i Nor Älgeredhe Folio 146                                   3/8
R   Numero 6 jbidem Folio 146                                                  3/8
                                                                                                                                 1 ½