V3:145


(Rubrik:) Bärgsiöö Sochn

Notarum Explicatio


                                                                Vthsäde               Höö
                                                                   tunnor              Gillinger       
G   Elgieredesz nässett ägesmän    7   
a   Numero 2 i Norelgeredhe Folio 146            1/4                   3
b   Numero 9 Jbidem Folio   }                         1/8                  2
c   Numero 4 Jbidem Folio   }   146                                      1    
d   Numero 6 Jbidem Folio   }                                               1
e  Numero 7 Jbidem Folio   }                                                 ½
f   Numero 5 i Skrämstadh  Folio 126                                    1
g   Numero 9 i Fiskewijk Folio 138                                       1____            
                                        Summan                     3/8                9 ½

(Karttext:)

Här tager vtmarcken wid
Skeenwaldz engh
Elgherede siön
Hård waldz engh
Här möter Skrämstad näsen

Scala ulnarum