V3:146-149


(Folio: 146-147)

(Rubrik:) Hälsingelandh    och Bärgsiöö Sochn

(Karttext:)

Här tager vtmarken wid
Starrwahlz engh
Sandjord
Leermylla
Hårdwalz engh
Sandjord
Leerjord
Sandjord
Hårdwalz enh
Sandjordz
Sandjord
Lind
Leerjord
Leerjord
Leermylla
Här tager vtmarken wid
Sandmylla
Leerjord
Norre Elgerödh byen
Leerjord
Leermylla
Moojord
Hårdwaldz engh
Här möter Södre Elghereed
Lind
Hårdwaldz engh
Leerjord
Kålgård
Leerjord
Leerjord
Starrwaldz engh
Starrwaldz engh
Leermylla
Elghreede siön
Scala Ulnarum

(Folio: 148)

(Rubrik:) Hälsingelandh    Bärgsiöö Sochn

Notarum Explicatio

A  Norre Elgeredhe Skattehemman   9
     Hafwa vthmark nogh, sampt timmer, swidie, lööff-
     och näfwerskogh. Sköönt fiskie i Långstorsiön och El-
     geredhe siön. Sqwalteqwarn alla tillhopa i elfwen,
     Går åhr och dagh.
     Vthsäde i B   22 31/32 tunnor   C   19 3/4 tunnor   D   4 3/16 tunnor
     E  
5 1/32 tunnor   F   1 3/8 tunnor
     Höö öfwer alt     159 ½ Gillingar

                                                                         Vthsäde        Höö
                                                                          tunnor         Gillingar
1.  Larsz Jonszon Skattehemman 7 : 6 thr
B                                                                           2 7/16
C                                                            2 3/16
D                                                                              9/16           4
F                                                                              
5/16           3
E                                                                                               1                                                                      
                Vthfiällar
    Enghbodha littera A Folio 160                                                 5
    Långhbodarna Littera A Folio 129                                           2
    I Bölesåsen Littera F Folio 133                     
                        1/4       
                                                                              5 ½              15 1/4 

2.  Hustru Segredh Skattehemman    5: 15 thr
B                                                                            2 5/32
C                                                                            1 13/16
D                                                                              13/32          2
E                                                                              
1/8            2 3/4      
F                                                                              
5/16           ½
             Vthfiällar
    Nåssett Littera a Folio 145                                                      3
    Enghboda
Littera A Folio 160                                                  1 ½
    Långhsterboderna Littera a Folio 124                                     2 
    Bölesåssen Littera a Folio 133                                                1
    Sandbärgh                                                                                
1/4 
    
Degeränghen                                                                            ½
    Flark                                                                                      ½   
                                                                                 4 13/16       14

3. Andhersz Larszon Skattehemman  8: 15 thr
B                                                                              3
C                                                                              2
7/8
D                                                                              11/16               4
E                                                                               1/8                  3 ½
F                                                                               9/32                2 ½

            Vthfiällar
    Enghboda
Littera A Folio 160                                                  2 1/4
    Långhsterboderna Littera b Folio 124                                       2  ½
    Bölesåssen Littera b Folio 133                                                 
1/4
    
Långhboda littera B Folio 129                                                    2
    Sandbärgh                                                                                ½
    Flark                                                                                        ½   
                                                                                 6 31/32         18

4. Erich Hanszon skattehemman   10 ½  
B                                                                              4 1/16
C                                                                              3 13/16
D                                                                              3/4                      4 ½
E                                                                               1/4                     3
F                                                                               5/16                   3

            Vthfiällar
   
Nåsset Littera C Folio 145                                                         1
    Enghboderna Littera A Folio 160                                                    6
    Sandbärgh                                                                                  1
    Långhsterboderna Littera C Folio 124                                        2  ½
    Långboderna Littera C Folio 129                                               2

    Nåttla                                                                                         1/4                                                                            
                                                                                  9 13/16          23
1/4

5.  Hustru Anna Skattehemman    10: 15 thr
B                                                                               3 13/16
C                                                                               2 3/4
D                                                                               1 13/32           11
E                                                                               
19/32              4 ½     
F                                                                               
                     2 1/4

             Vthfiällar
    Skrämstadh Nåssett Littera C Folio 128                                      ½
    Enghboda
Littera A Folio 160                                                     2 ½
    Långhsterboderna Littera d Folio 124                                          4
    Råttla                                                                                           3

    Degeränghen                                                                                1/4
    Flark                                                                                           2  
                                                                                  8 9/16            30

6.  Larsz Olofszon Skattehemman      3 ½
B                                                                                 1
5/16
C                                                                                 1 3/16
E                                                                                  1 1/8                  3 ½
F                                                                                                               5/32                  1

            Vthfiällar
   
Nåssett Littera d Folio 145                                                        1
    Degeränghen                                                                              1/4
    Långhsterboderna Littera C Folio 124                                        1
    Bölesåssen Littera C Folio 133                                                   2
    Flark                                                                                          1
    Soder Elgeredhe Littera R Folio 143                                           1/4        
                                                                                   3 25/32          10

7.  Andersz Larszon Skattehemman   4 ½
B                                                                                 1 3/8
C                                                                                 1 ½
D                                                                                  3/8                    2 ½
E                                                                                                              13/16                 4 ½
F                                                                                                                                        1

        Vthfiällar
   
Nåssett Littera e Folio 145                                                          ½
    Enghboderna Littera A Folio 160                                                4 ½                                                                       
    Råttla                                                                                          1/4                
   
Degeränghen                                                                                1/4  
    Långhsterboderna Littera f Folio 124                                           1 ½   
                                                                                    4 1/16           15

(Folio: 149)

    Ultima summa på hööt transport.                             
Vthsäde        Höö
                                                                                    tunnor         Gillingar

    Bölesåssen Littera D Folio 133                                                      1 ½
   
Flark                                                                                              3/8
    Söder Elgeredhe Littera a Folio 143                                               1/8     
                                                                                                           17

8.
Erich Olofszon Skattehemman      4: 21 thr
B                                                                                 1
11/16
C                                                                                 1 3/8
E                                                                                  1 1/4                   7 1/4
F                                                                                                                                          1

            Vthfiällar
   
Flark                                                                                             1 ½
    Degerenghen                                                                                  1/4
    Edhen Littera F Folio 152                                                              2      
                                                                                   4 5/16             12

9. Pädher Larszon Skattehemman      8
B                                                                                 3 1/8
C                                                                                 2 1/4
E                                                                                  3/4                       11 3/4
F                                                                                                                                          ½
D                                                                                                       1

        Vthfiällar
    Enghboda Littera A Folio 160                                                        ½
   
Råttla                                                                                             1 ½
   
Degerängien                                                                                    ½
    Sandbärgh                                                                                      1/4
    
Flark                                                                                              ½
    Långhsterboda Littera g Folio 124                                                   ½
   
Böölesåssen Littera E Folio 133                                                      1                                                                                 
                                                                                    6 1/8                18


R Vthiordh till Numero 1 i
Elgerede Folio 143               7/16                           2