V3:150-151


(Rubrik:) Hälsingelandh      Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A   Pädher Larszon i Kijtte Skattehemman    7 1/4
Hafwer nödtorfftigh vthmark och timmerskogh sampt barck
skogh, ringha swidie- och löffskogh, ingen näfwerskogh
Bäckeqwarn går höst och wår
                                                             Vthsäde         Höö
                                                              tunnor         Gilling
B                                                               2 1/4
C                                                               3
D                                                               1 5/8                16
E                                                                                    6
       Humblegårdh om             100 stenger
                                                                  _______________  
                                                                   6 4/8            22

(Sidan 151:)

Notarum Explicatio

                                                                                 Höö
                                                                               Gilling
P   Lidzleboderna. Ägesmän   7 
A   Numero 1 Folio i Fiskewijken Folio 138               6
B   Numero 6 Folio jbidem   }                                    1
C   Numero 7 Folio jbidem   }                                     ½
D   Numero 2 Folio jbidem   }     138                         1
E   Numero 3 Folio jbidem   }                                     2
F   Numero 9 Folio jbidem   }                                     2
G   Numero 8 Folio jbidem   }                                    1 ½ 
                                                             Summa          14
                           
(Text på kartbilden, sidan 150:)
Elack skeenwaldz engh
Skeenwaldz engh
moojord
moojord
Hårdwaldz engh
Ytre siön
Sandmylla
Moojord
Sandmylla
Moojord
Här tager vtmarken wid
Skeenwaldz engh

(Kartbilden sidan 151:)
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Måsswaldz engh
Här tager vtmarken wid på alla sijdor
Skeenwaldz engh
Skeenwaldz engh
Hårdwaldz engh
Staarwaldz engh
Swartkiernen
Skeenwaldz engh
Skeenwaldz engh
Ögel Kiernen