V3:152


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

1   Hans Olofson i Eedhan skatthemman   5 1/4                Vthsädhe        Höö 
                                                                                        tunnor            Gilling
Hafwer vthmark nödtorftigh sampt timmer- swi-
die- näfwer- lööff och barckeskogh, ringa fiske
watn. Sqwalteqwarn går vnder tijdenhen när medell
måttigh watn är.

A                                                                                      1 9/32
B                                                                                       1 1/8
C                                                                                       2 15/32          4 ½
D                                                                                       1 1/4             6 ½
           Aff skogzmyror och sanka slottar                                                16

E   Wreett lyder till Numero 3 Folio 166 Hassla kyrkioby                         2
F   Numero 8 Folio 146  Noor Elgeredhe                                                2 
G   Numero 2 Folio 166 Hassla kyrkioby                          _________   
                                                                                           6 1/8             33

(Karttext:)

Leerjord
Swål
Här tager Vtmarken eller Stoora Skogen wid på alla sijdor
Sandjord
Toffwigh myra
Sandmylla
Hårdwaldz Engh
Sandjord
Sandjord
Skarp sandjord