V3:153


(Rubrik:) Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

N   Norre Gimme ägesmän   9                                           Höö
                                                                                        Gillingar
A   Bolandh, lyder till alla fäm grannarna i Skrämstadh
    och äro lijka deelachtighe Folio 126                                    5
B   Boolandh lydher till alla fyra grannarna i Elghe
    reedhe, och äro lijka deelachtighe Folio 143                         8
L   Enghetegh lyder till Numero 5 i Skrämstadh                       ½ 
    folio 126                                  Summan                            13 ½

(Karttext:)     Här möter vtmarcken
Lind
Här möter vtmarcken
Hårdwaldz engh
Måssigh staarwaldz engh med götiebotn
Staarwaldz engh
Här tager vtmarcken wid

Scala ulnarum