V3:154-155


(Rubrik:) Hälsingelandh      Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A   Yttre. Skattehemman      4   
Hafwa nödhtorftigh vthmark sampt swidie och lööff
skogh, ringha timmerskogh inghen näfwerskogh eller
barckeskogh. Fijskewattn i Yttre siön, män dugher intett.
Vthsädhe vthi    B   7 3/8 tunnor   C   5 5/16 tunnor   D 6 3/4 tunnor
höö öfwer alt            64 gillingar

                                                                     Vthsäde               Höö
                                                                      tunnor               Gilling
1   Nillsz Erichsson   3 1/4                            
B                                                                     1 9/16
C                                                                    1 9/32
D                                                                     1 1/32    }         2 ½
             osådt                                                      5/8      }
E                                                                                           10
                Humblegårdh om 100 stenger       _________________  
                                                                           4 ½             12 ½

2   Andhersz Pädherszon  Skattehemman 3 1/4                            
B                                                                       1 9/16
C                                                                       1 3/32
D                                                                       1 7/32    }         2 ½
             osådt                                                        ½      }
E                                                                                               10
                Humblegårdh om 150 stenger      _________________  
                                                                             4 3/8             12 ½

3   Påfwell Erichson  Skattehemman 3 : 13 ½ thr                           
B                                                                       2 1/8
C                                                                      1 15/32
D                                                                         3/4    }         2 ½
             osådt                                                          5/8    }
E                                                                                             10
                Humblegårdh om 50 stenger          _________________  
                                                                         4 31/32             12 ½

4   Joen Olofzon Skattehemman  3 : 13 ½ thr                           
B                                                                       2 1/8
C                                                                      1 15/32
D                                                                       1 3/8    }         2 ½
             osådt                                                        5/8     }
E                                                                                             10
                Humblegårdh om 50 stenger          _________________  
                                                                          5 19/32            12 ½
Hafwa och bemelte hemman i Norre Kijtte ägor
för                     1 : 3 thr
Engh om                                                                                  4
Vide ibidem folio 164

Notarum Explicatio

                                                                                              Höö
                                                                                              Gilling
L   Ängh lyder till alla fyra grannarna i Södre
    Ååssen Folio och äro lijka deelachtige                                 10   
    folio 162
M   Ängh lyder till Mårthen Larson i Rijsse i Jilssboo
    sochn sampt en rödningh benemd Borgh Folio -

a   Sqwalteqwarn till alla fyra grannarna i Yttre
b   Qwarn till Numero 1:4 Folio 162 i Södre Åssen sampt Mårthen
    i Rijsse i Jlssbo sochn
c   Qwarn lyder till Hoolan i Jlssbo sampt till
    Numero 2-3 folio 162 Södre Åssen.
d    Qwarn till Jnssarffwen och Numero 1 Folio i Hoolan
    i Jlssboo sochn

(Karttext:)

Hårdwaldz engh
Moojord
Ytre siön
Moojord
Här tager vtmarcken wid
Moojord
Swartmylla
Swartmylla
Sandmyllasandjord
Sandjord
Hårdwaldz engh
Sandjord
Moojord
Moojord
Hårdwaldz engh
Här tager vtmarken wid
Staarwaldz engh med götiebotn
Staarwaldz engh
Här möter Watlångz fäboostelle, Nybooda i Harmånger sochn
Hårdwaldz engh
Kiern
Staarwaldz engh
Staarwaldz engh

Scala ulnarum