V3:156


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

                                                                       Vthsäde            Höö
                                                                         tunnor            Gilling
A Bölesbodha ägesmän   7
a   Numero 1 i Biåstadh Folio 118   { C              ½         }         6
                                                       { D                          }
b   Numero 2 jbidem Folio 118      { C              3/8                     2
                                                       { D                                      ½
c   Numero 3 jbidem Folio              { C              13/32                1
                                                       { D                                      1/4
d   Numero 4 jbidem Folio              { C              3/8                   1 ½
                                                       { D                                      ½
e   Numero 5 jbidem Folio 118       { C                 3/8                   3
                                                       { D                                      1
f    Numero 6 jbidem Folio 118      { C                ½                     3
                                                       { D                                      1
H   Swål och engesstrandher lyda till bådhe gårdar
    i Hulta Folio och äro i benemte strander lijka deell-
    achtighe folio 92                                              9/16                   1 3/4  
                                                                          3 3/32                  21 ½

(Karttext:)

Staarwaldz engh
Här tager vtmarcken wid
Lind
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Vtmarken tager wid
Hårdwaldz engh
Bööle siön