V3:157

(Rubrik:) Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A   Mårthen Grelzson i Malunghen
    Skattetorp         4 öresland
    Hafwer nödtorftigh vthmark sampt swidie- och
    Lööfskogh, ringa näfwer- och timmerskogh, skiönt
    fiskie i Malunghen Lacus Sqwalteqwarn beläghen
    i Når. Kiöpt af Mädelpe finnar på Långhskoghen
                                                                     
                                                                               Vthsäde            Höö
                                                                               tunnor            gillinger
B                                                                              4 3/4
C                                                                              4
D                                                                                                      10
             Humblegårdh om             200 stenger
         
Vthfiällar
  
Rödningh kallas Giyttiewijk                                                             5
   Skogzmyra som vndertijden slås hwar
   tridie åhr och elliest liggier för fääfot                                               5 
                                                                                  8 3/4                  20

(Karttext:)

Lind
Nyrögd hårdwaldz engh
Sandjord
sandjord
Skarp sandjord
Sandjord
Sandmylla
Här möter stoora skogen på alla sijdor
Nyrögd staarwaldz engh med mykna stubbar
Malungen Lacus
myra
Lind
Sanck myra
Nyrögd staarwaldz engh