V3:16-17

(Rubrik:) Helsingeland       Gnarp sochn
                                                                                       Vtsäde           Höö
                                                                                     Tunnor            Gillingar
2    Oluff Andersson Skatthemman 9 ½ öresland
B                                                                                     2 9/16
C                                                                                     2 7/8
E                                                                                       7/8               6 ½
G                                                                                        3/8               5
F                                                                                                           4 ½
    Hafwer och här i Byens ägor
    3 ½ öresland vide Numero 13
    J Hadångh Littera M folio 70                                                            3
    J Yttre Benmyran folio 53 Littera A                                                   3
    J Flärck Littera B folio 37                                                                  1
    J Boostadbooda Littera L folio 33                                                      1
    J Daalbrensel Littera E folio 64                                                          3/4
     Humblegård om    200 stenger
    J Gränsiömyran Littera Q folio 12                                                      ½
                                                                                        6 11/16         25 1/4

3   Christopher Påwelsson Skatthemman 3 1/4 öresland  
A                                                                                     1 1/8
B                                                                                     1 7/32
C                                                                                       1/8
F                                                                                        ½               4  
E                                                                                                          1
    J Gränsiö Myran Littera S folio 12                                                    1
    J Hadångh Littera K folio 70                                                             2
    J Skeestad Engen Littera C folio 68                                                  1
    J Flerck Littera A folio 37                                                                ½
    J Åsaan Littera F folio 65                                                               1 ½
    J Swedåker Littera K folio 69                                                           ½
    Humblegård om       100 stenger
    J Siunckmyran Littera K  folio 49                                                      ½
                                                                                        2 31/32          12
                                                         

4   Anders Jonsson     Skatthemman 6 1/4 öresland
A                                                                                     2 5/32             
B                                                                                     2
C                                                                                       5/16
E                                                                                        5/8                  4 ½
F                                                                                       9/32             11
    J Hadångh
Littera I  folio 70                                                             3
    J Skeestad Engen Littera B  folio 68                                                 2
    J Åsaan Littera D  folio 65                                                               2
    J Siunckmyran Littera I  folio 49                                                      ½
    J Åss Littera T  folio 27                                                                   ½
    Humblegård om          200 stenger                                                           
                                                                                       5 3/8              23 ½

5    Peder Larsson     Skatthemman 7 ½ öresland   
A                                                                                    2 21/32
B                                                                                    2 5/8
C                                                                                      5/16
E                                                                                    1                     4 ½
F                                                                                                           6 ½
    J Hadångh Littera H  folio 70                                                             5
    J Skeestad Engen Littera A  folio 68                                                  2 ½
    J Kiernengen Littera B    folio 44                                                       2 ½  
    J Åsaan Littera C  folio 65                                                                1
    Humblegård om       200 stenger                                                                    
                                                                                        6 19/32            22

(Högra spalten:)
6    Anders Ericksson Skatthemman 5 1/4 öresland        Vtsäde             Höö
                                                                                      Tunnor             Gilling     
A                                                                                    1 25/32
B                                                                                    2 1/32
C                                                                                       1/4
E                                                                                       13/16             2 ½
F                                                                                       11/32                 6 ½
   
J Hadångh Littera G  folio 70                                                            2 ½
     J Åsaan Littera B  folio 65                                                               2
    J Swedåker Littera G folio 69                                                           2
    J Siunckmyran Littera G  folio 49                                                      1
   Humblegård om      150 stenger
    J Gränsiöö Myran Littera T folio 12                                                  1                       
                                                                                      5 7/32            17 ½      

7    Lars Oluffsson Skatthemman 5 ½ öresland
A                                                                                    1 29/32
B                                                                                    2 1/8
E                                                                                                         1 1/4
F                                                                                       1/4               9
   
J Hadångh Littera F  folio 70                                                            3 ½
    J Daalbrensel Littera D  folio 64                                                       1 ½
    J Kiern Engen Littera D  folio 44                                                      1 ½
    J Swedåker Littera F  folio 69                                                            1/4
    Humblegård om             250 stenger                                                          
                                                                                       4 9/32               17

8   Anders Pedersson Skatthemman   7½ öresland
A                                                                                     2 21/32
B                                                                                     3 11/32
E                                                                                          5/16                3 
F                                                                                                             13
G                                                                                                             1 
    J Haddångh Littera E  folio 70                                                               4
    J Daalbrensell Littera C  folio 64                                                          4
    J Kiern Engen Littera C  folio 44                                                         2
    J Åsaan Littera E folio 65                                                                    1                                                           
    Humblegård om             300 stenger
    J Siunkmyran Littera E folio 49                                                            1
                                                                                           6 5/16            29

9   Nielss Andersson Skatthemman    3 3/4 öresland
A                                                                                     1 21/64
B                                                                                        11/16
E                                                                                            1/8                      1/8                                                                                 
F                                                                                          11/32            6 1/4
G                                                                                          1/4               1
    J Haddångh Littera D  folio 70                                                             2 3/4
    J Daalbrensell Littera B  folio 64                                                          2
    J Kiern Engen Littera E  folio 44                                                         1 ½
    J Swedåker Littera D folio 69                                                               ½
    Humblegård om         150 stenger                                                                 
                                                                                        2 47/64            14 1/8

                                                                                           Numero 10
(Text sidan 17:)
                                                                                      Vtsäde                  Höö
                                                                                      Tunnor                 Gilling
10 Hans Oluffson
Skatthemman   5 ½ öresland   
A                                                                                    1 29/32
B                                                                                     3
F                                                                                       11/32                 8 ½
     J Haddångh Littera C folio 70                                                                3  ½
     J Åss Littera S  folio 27                                                                       3 ½
    J Åsaan Littera A Folio 65                                                                    2
    J Swedåker Littera C folio   69                                                               ½
    J Gränsiömyran Littera R folio 12                                                         1
    Humblegård om          300 stenger                                                                  
                                                                                       5 1/4                   19
11   Peder Swensson Skatthemman    4 3/4 öresland
A                                                                                    1 41/64
B                                                                                    1 ½
E                                                                                    1 3/16                        8
F                                                                                    1 1/4                   6
G                                                                                                               1/8
    J Haddångh Littera B  folio 70                                                             1 ½
    J Daalbrensell Littera A  folio 64                                                           3
    J Bååran Littera G   folio 41                                                                  3
    J Boostadbooda Littera G folio 33                                                        1
    Humblegård om         200 stenger                                                              
                                                                                   5 37/64                  22 5/8

12   Oluff Larsson  Skatthemman    6 1/4 öresland            
A                                                                                2 5/32
B                                                                                1 7/8
E                                                                                 1 3/16                   8
F                                                                                                            4
G                                                                                  5/16                            1/4                      
    J Haddångh Littera A folio 70                                                            1
    J Boora Littera F folio 41                                                                  1 ½
    J Boostadbooda Littera F folio 33                                                     1
    Humblegård om           150 stenger                                                           
                                                                                    5 17/32            15 3/4  

13   Vtjord till Numero 2 här i
    Boostad, är i skatt         3 ½ öre
A                                                                                 1 7/32
B                                                                                 1 13/32
F                                                                                    1/4                     6
    J Haddångh Littera M folio 70                                                            2 ½
    J Boora Littera   folio1
   
J Daalebrensel Littera E folio 64                                                             ½
    J Kiern Engen Littera A folio 44                                                         1 1/4
                                                                                                                                                
                                                                                  2 7/8                  10 1/4

1 Överstruket