V3:160


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

                                                                            Höö
                                                                            Gillinger
A   Engheboodha lyder till Norälgerede och äro
    ägesmän         7  
Numero 1 Folio i Elgreedhe 146                           5
Numero 2 Folio jbidem   }                                     ½
Numero 3 Folio jbidem   }                                    2 1/4
Numero 4 Folio jbidem   }      146                        6  
Numero 5 Folio jbidem   }                                    2 ½
Numero 7 Folio jbidem   }                                    1 ½
Numero 9 Folio jbidem   }                                      ½   
                                                 Summan               18 1/4
  
(Karttext:)

Här tager Gimmeskogen wid
Sank starwaldz engh medh giyttiebotten
Starwaldz engh
Skienwaldz engh
Sank star waldz engh
Engeboo kiernen
Starwaldh