V3:161


(Rubrik:) Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

                                                                    Vthsäde         Höö       
    Långhboodarna1                                       tunnor         gillingar
A   Näszwallen   Ägesmän   5
T   Numero 8 Folio i Fiskewijk folio 138         7/32               ½
V   Numero 9 Folio jbidem folio 138               3/16              1
X   Numero 1 Folio 78 i Gamsäther                  1/16              1
Y   Numero 1 Folio 110 i Waadi                                          1
R   Numero 4 Folio jbidem 110                                           1/16       
                                                    Summan         15/32            3   9/16

(Karttext:)

Nyrögd hård waldz engh
Staar waldz engh
Här möter vtmarcken
Lind
Her tager vtmarcken wid
Sandjord
Sanck staar waldz engh
Swål eller linder
Sandjord
Ansiön

Scala ulnarum


1 Långhboodarna tillfogat i efterhand, ovanför Nässwallen