V3:162-163


(Rubrik:) [Hälsingel]andh         Bärgsiöö sochn

Notarum Explicatio

A   Södre Åszen skattehemman      4   
Hafwa nödhtorftigh vthmark, sampt timmer- swidie-
och lööfskogh, ingen näfwer eller barckskogh. Sqwalte
qwarn i Yttre Littera b, c. Går mästedeels heela åhrett
Nödtorftigt fijske i Yttre siön.
Vthsädhe vthi    B   5 7/16 tunnor   C   4 13/16 tunnor   D   6 11/32
Höö öfwer alt         65 gillingar

                                                                                   Vthsäde              Höö
                                                                                    Tunnor            Gillingar
1    Larsz Vneszon Skattehemman   5 1/4

B                                                                                   1 17/32   
C                                                                                   1 25/32
D                                                                                   1                        9                                      
E                                                                                                             4
                                Humblegårdh om       200 stenger
                Vthfiällar
    Yttre Littera L Folio 154                                                                     3
    Jnssarfwen Littera G Folio en wreet för 1 / öre skatte                            4
                   folio 158                                                      4 11/32               20

                        
2    Larsz Erichszon Skattehemman   4 : 14  thr
B                                                                                   1 5/32   
C                                                                                   1 3/32
D                                                                                   1  9/16     }         8
                                osådt                                                  3/16     }
E                                                                                                             4
F                                                                                                            1
                                Humblegårdh om       200 stenger
                Vthfiällar
    Yttre Littera L Folio 154                                                                        3
                                                                                       5                      16

3   Pädher Olofzon Skattehemman   4 : 14 thr
B                                                                                   1 7/8   
C                                                                                   1 1/4
D                                                                                   1 9/16      }         8
                                  osådt                                             9/16       }                                        
E                                                                                                             4
F                                                                                                             1 
                                    Humblegårdh om       50 stenger
                Vthfiällar
    Yttre Littera L Folio 154                                                                     3
    I                                                                                  3 15/16             16

4   Jöns Nillszon Skattehemman   3 3/4
B                                                                                       7/8   
C                                                                                      11/16
D                                                                                     2 3/8         }    2 ½
                            osådt                                                      15/32       }                                     
E                                                                                                             6 ½
F                                                                                                             3     
                                    Humblegårdh om       50 stenger
                Vthfiällar
    Yttre Littera L Folio 154                                                                       1
                                                                                        4 13/32               13


(Karttext:)

Moojord
Hårdwaldz engh
Moojord
Kalfwehage
Tofwigh engh
Lind
moojord
Hårdwaldz engh
Moojord
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Moojord
Hårdwaldz engh
Moojord
Moojord
Här möter vtmarken
Sanck måsswaldz eng
Yttre siön
Sanck staarwaldz engh
Sandjord
Kålgård
Moojord
Hårdwaldz engh
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Sandmylla
Moojord
Sanck engh med gyttiebotn
Skeenwaldz engh
Kiernen
Nyrögd engh eller swed
Sandjord
Hårdwaldz engh
Här möter vymarcken

Scala ulnarum