V3:164


(Rubrik:) Hälsingelandh

Notarum Explicatio

                                                                  Vthsäde                  Höö
                                                                 tunnor                     Gilling
N   Norre Kijtte ägesmän   9
A   { Numero 1 Folio   } 102         {                 1/8                               3
      { Numero 4 Folio   }                {                 1/8                               3

B   { Numero 2 Folio   } i Trösten  {                 5/32                               3 1/4
      { Numero 3 Folio   } 102         {                 5/32                               3 1/4

C   { Numero 1 Folio 80 i Noråsen Folio 80     1/8                             4        
     { Numero  Folio i Yttre Folio 154                1/8                          4

D   Numero 1 Folio 89 i Bååle folio 89                                           4
E    Numero -  Folio - i  Åå i Jättendallz sochn     1/16
      Numero - Folio - i Biåstadh Folio 118           1/16                              
                                                                          15/16                      24 ½

(Karttext:)

Här tager vtmarcken wid
Moojord
Tompt-ter
Moojord
Ytre siön
Åker linder eller swålar
Hårdwaldz engh