V3:166-167


(Rubrik:) Hälsingelandh            Haszela Sochn

(Text sidan 167:)

Notarum Explicatio

A   Hassla kiyrkioby hemman    7
    Hafwa vthmark nogh, sampt skiön swidie- timmer- näfwer-
    lööff- och barkskogh, skiönt fiske i Äskiesiögarna,
    sampt Mörtesiön och Hasslasiön, sqwalteqwarn i Bööle
    Littera I, K Gåår mästedeels åhr och dagh.
    Vthsäde   B   18 23/32 tunnor   C   18 7/8 tunnor   D   1 25/32 tunnor
    E    1/4  tunnor      F    1  1/16 tunnor
    Höö öfwer alt               168 13/16 Gilling

                                                                                 Vthsäde          Höö
                                                                                 tunnor            Gilling                       
1   Pädher Olofson Skatthemman    4 1/4 öresland
B                                                                                 1 13/16
C                                                                                 2 ½
D                                                                                 1 9/32             3
G                                                                                                       ½
                      Vthfiällar
J Nordhan broo Littera K Folio 174                                                  1 ½
J Bärgsängien 
Littera H Folio 188                                                     2
J Oxänghen
Littera E Folio 173                                                         2
J Rödhwallen
Littera S Folio 172                                                        ½
J Nybodarna
Littera V Folio 192                                                       3
J Galnekrooken
Littera A Folio 192                                                   1
J Stuprödninghen
Littera C Folio 192                                                 ½
J Nor Åssängian
Littera G Folio 186                                                  1
J Gamble Bodarna
Littera R Folio 186                                                1/16
J Äskie
Littera H Folio 184                                                                2
J Slätran
Littera F Folio 185                                                               2
Åker i Bärgia
Littera X Folio 170                                                                  
                                                                                   7 19/32              19 1/16

2    Bäncht Pädhersson Skatthemman     3 : 9 thr
 
B                                                                                    7/8
C                                                                                 2 5/32
D                                                                                    15/32
                        Jbidem osådt                                          5/16                    3/4  
G                                                                                                        1/4
             Vthfiällar
Röödhwallen
Littera O Folio 172                                                         1
Nybodarna
Littera W Folio 192                                                           3
Stuprödhninghen
Littera B Folio 192                                                    3
Nor Åssänghian
Littera F Folio 186                                                      3
Gamblebodarna
Littera Q Folio 186                                                      1/16
Rem änghian Littera F Folio 177                                                             ½  
Äskie
Littera G Folio 184                                                                     2
Åker i Bärgia vide Littera V Folio 170                                               

i Edhe Bärgsiö sochn en wreett
Littera G Folio 152                              2        
                                                                                        3 11/32          15 9/16

                                                          Verte folium1
(Text sid 167:)

Notarum Explicatio

B   Swidie  hemman         2
    Hafwa vthmarck nogh sampt skiön Swidie Tim-
    mer- Näfwer- Lööff - och Barckeskogh; skiönt fiske
    i Äskiesiögarna, sampt Mörtesiön och Hasslasiön,
    Sqwalteqwarn i Bööle Går mästedeels åhr och
    dagh.
    Vthsäde i       B -  tunnor   C -  tunnor E  - tunnor
    Höö öffwer alt              -    Gillingar        

(Texten till Swidie fortsätter i vänstra spalten, sid 167:)

Notarum Explicatio

                                                                                 Vthsäde              Höö
                                                                                 tunnor              Gillingar
8   Oloff Pädhersson  Skatthemman    4
B                                                                                3 1/32     
C                                                                                3
E                                                                                 1/16                    ½  
G                                                                                                          ½
             Vthfiällar
Framssänghien
Littera A Folio 176                                                        6
Nybowallen
Littera A Folio 169                                                           5
Noor Åssängien
Littera K Folio 186                                                     1
Gamblebodarna
Littera M Folio 186                                                    2
Äskie
Littera A Folio 184                                                                     2 
                                                                                 6 3/32                  17

9   Jon Hansson Skattehemman          5
B                                                                               3 ½
C                                                                               2 ½
E                                                                                3/16                   1 ½
          Vthfiällar
Framsängian
Littera B Folio 176                                                         3
Bärgzängian Littera L Folio 188                                                          3/4  
Nyborödninghen Littera E Folio 169
Nybodärna Littera A Folio 192                                                          3
Noor Åssänghen Littera E Folio 186                                                  2 1/4
Gamblebodarna Littera N Folio 186                                                   1 ½
Remängien och Holm
Littera G Folio 176                                           1 ½
Äskie Littera B Folio 184                                                                   2 ½
Nordan broo Littera L Folio 174                                                         ½
Nybowallen Littera C Folio 169                                                           6
                                                                                     6 3/16             23

(Karttext:)

Här tager vtmarken wid
Leermylla
Moojord
Staarwaldz engh
Swartmylla
Moojord
Måsswaldz engh
Swidie kiern
Leerjord
Moojord
Hårdwaldz engh
Måsswaldz engh
Her möter Berga åkern
Leerjord
Sandmylla
Moojord
Lind
Hårdwaldz engh
Sandmylla
Lind
Kyrkia
Sandmylla
Sandmylla
Lind
Swartmylla
Leermylla
Här tager vtmarcken wid
Leerjord
Moojord
Moojord
Leerjord
Måsswaldz engh
Lind
Moojord
Hårdwaldz eng

Scala ulnarum
                                                                


1 Texten fortsätter på nästa sida V3:168