V3:168


(Rubrik:) Hälsingelandh

(Texten fortsätter från sidan 167, högra spalten, Kyrkbyn, Hassela:)

Notarum Explicatio

                                                                                  Vthsädhe              Höö
                                                                                   tunnor                 Gilling
3   Larss Pädhersson Skattehemman   4 : 3 thr
B                                                                                 1 1/8
C                                                                                 1 ½
D                                                                                    7/16    }               2
          Jbidem osådt                                                         1/4     }
G                                                                                                            1/4
                Vthfiällar
Åker i Bärgia vide Littera T folio 170                                                     
Bärgzängien Littera G folio 188                                                                1 
Byrcknääss Littera C folio 173                                                                 1
Nybodarna Littera I folio 192                                                                   3 ½
Bärkrödninghen Littera F folio 192                                                           2
Stuprödninghen Littera D folio 192                                                          ½
Nooråssängian Littera B folio 186                                                           1
Gamblebodarna Littera P folio 186                                                         1/16
Äskie Littera F folio 184                                                                          2
Remänghian Littera E folio 177                                                                  ½
Eedhe Littera E folio 152                                                                          2        
                                                                                        3 5/16              15 9/16

4    Pädher Oloffson Skattehemman   6 : 16 thr
B                                                                                 1 5/8
C                                                                                 1 15/16
D                                                                                    1/4         }         1 3/4
          Jbidem osådt                                                         15/32     }
G                                                                                                           1/16
                Vthfiällar
Åker i Bärgia vide Littera S folio 170                                                                                                    
Bärgzängian Littera F folio 188                                                               ½
Byrckenäss Littera B folio 173                                                               1
Röödhwallen Littera Q folio 172                                                            1 ½
Bärkrödninghen Littera E folio 192                                                         1
Nooråssängian Littera I folio 186                                                           1/4
Gamblebodarna Littera S folio 186                                                        1/8
Äskie Littera E folio 184                                                                        2
Bööle Littera d Folio 180                                                                      1 ½
På Holmarna Littera D Folio 177                                                           ½
Sundhan Siön Littera D Folio 189                                                          1       
Vpgårdsbodarna                                                                                     2 ½  
                                                                                            4 5/32             13 11/16

5 Andherss Erichssoen Skattehemman   7 : 18 thr
B                                                                                    2 13/16
C                                                                                    2 5/8
D                                                                                    11/32    }            2
          Jbidem osådt                                                         3/16     }
                Vthfiällar
Åker i Bärgia vide Littera R folio 170
Nordanbro Littera M Folio 174                                                                 2
Bärgzängian Littera E folio 188                                                                  ½
Oxängien Littera D Folio 173                                                                    1/4
Byrcknäss Littera C folio 173                                                                   1 1/4

(Högra spalten:)
                                                                         Vthsädhe               Höö
                                                                          tunnor                Gilling            
Röödhwallen Littera P Folio 172                                                   1 ½
Nooråssängan Littera L folio 186                                                     1/4
Gamblebodarna Littera T folio 186                                                   1/8   
Bööle Littera C Folio 180                                                               2 1/4
På Holmarna Littera C Folio 177                                                    1
Sundhan Siön Littera F Folio 189                                                    1
Äskie Littera D folio 184                                                                 3
Vpgårdzbodarna                                                                              3      
                                                                            5 31/32                18 1/8                        

                                                                                      
6   Biörn Oloffson Skattehemman   5 ½
B                                                                          3
C                                                                          3 1/6
D                                                                            3/16    }               1 1/4
          Jbidem osådt                                                 3/8     }
G                                                                                                         1/4
E                                                                                                         3
    Nybowallen Littera B Folio 169                                                      4
                Vthfiällar
Bärgzängian Littera D folio 188                                                            1/4
Nybodarna Littera B folio 192                                                            4
Nybodrödninghen Littera D Folio 169                                                 1
Nooråssängian Littera A folio 186                                                        3
Gamblebodarna Littera O folio 186                                                      2
Remänghian Littera B folio 177                                                            2
Äskie Littera C folio 184                                                                      3 
                                                                                6 5/8                        23 3/4      
7    Pastoris Stom Skattehemman            2 :
B                                                                           3/16  
C                                                                           3/32
F                                                                          1 1/16                         6
             Vthfiällar
Remängiän och Holmarna Littera A Folio 177                                        3
Äskie Littera M Folio 184                                                                     1
                                                                             1 11/32                      10

O   Åker till Numero 1 i Bärgha Folio 170                  5/16 
P   Åker till Numero 2 Jbidem Folio 170                     1/4